שבלול נזירית דו גונית

שבלול נזירית דו גונית
ממלכה:ממלכת בעלי החיים
מחלקה:מחלקת החלזונות
סידרה:סדרת שבלולי יבשה
צילום: תלמידי בית ספר יבנה, רעננה.
שבלול נזירית דו גונית
צילום: תלמידי בית ספר מרחב, רעננה.