חרדון מצוי

חרדון מצוי
ממלכה:ממלכת בעלי החיים
מחלקה:מחלקת הזוחלים
סידרה:סדרת הקשקשאים

​צילום: מפקחי היחידה האזורית לאיכות הסביבה, תוואי כביש 531.