סיגלון ובוהינה

סיגלון ובוהינה
ממלכה:ממלכת הצמחים
בכל רחובות רעננה ניתן בימי חודש אייר לראות את  הפריחה בכחול-סגול של עצי הסיגלון והפריחה בלבן של עצי הבוהיניה.

סיגלון חד-עלים - Jacaranda acutifolia

משפחת הביגנוניים -  Bignoniaceae
  
הסיגלוןהסיגלון מקובל כעץ נוי בשדרות ובגנים הציבוריים. העלה שלו מורכב- מנוצה פעמיים.
לסיגלון גביע קצר וכותרת שופרית המלאה בצוף. קצה הכותרת נפרש ב- 5 אונות. בפתיחת הפרח לאורכו מתגלה סידור מעניין של 4 האבקנים המסודרים בשתי קומות ומעורים בבסיסיהם בכותרת. העלי הנקבי בנוי 2 עלי שחלה המאוחים לכול אורכם, הצלקת בת 2 אונות. ממליצה לכם לפתוח הפרחים לאורכם.
דבורי הדבש מאביקות את הפרחים, ולאחר ההאבקה וההפרייה מתקבל הלקט דמוי קסטנייטה.
מקור הסיגלון בברזיל. בארצנו יש לו שני מועדי פריחה- בראשית הקיץ ובסופו.

בוהיניה מגוונת - Bauhinia variegata

משפחת הכליליים - Caesalpinaceae
 
הבוהיניה מקורה מהודו ועד מלאיה.
הפריחה בוורוד עם מפרש אשר מצויירים עליו דרכי דבש בפסים ארגמניים , אך קיים זן עם פריחה לבנה - var candida.
הגביע דמוי מתחל. למין זה של בוהיניה 5 אבקנים. הפרי הבנוי מעלה שחלה יחיד נקרא תרמיל, כמו בפרפרניים.
משפחת הכליליים קרובה לפרפרניים באבולוציה ובסיסטמטיקה.

גזע העץ משמש בתעשייה, ויש מינים שזרעיהם אכילים, כזרעי התורמוס.
ברוב השנים הפריחה מגיעה לשיאה ביום העצמאות.