חמציץ

חמציץ
ממלכה:ממלכת הצמחים

החמציץ הנטוי

חמציץ נטויהגיע לארצנו מדרום אפריקה בתחילת המאה ה- 20.
הפרחים צהובים בקוטר של כ- 2 ס״מ. דבורי הדבש אוהבות את האבקה ואת הצוף של פרחיו.
אנו אוהבים למצוץ את עוקצי הפרחים העשירים בחומצה אוקסלית.

הוא כבר התאזרח, אבל אם שמתם לב, אינו חונט פירות עם זרעים, והריבוי שלו ווגטטיבי. הוא מתרבה אך ורק מבצלצולים.
מורי ורבי בבוטניקה, פרופ׳ יעקב גליל, כבר כתב על כך לפני יותר מ 50 שנים.
החולד (לא החולדה) אוסף את הבצלים למחילתו ותוך כדי כך הוא גם מפזר אותם. לעיתים ניתן למצוא ערימות ליד גבעונת החולד.

מדוע אין בארץ חנטת פירות?

לחמציץ הנטוי 3 טיפוסי מבנה של הפרח:
  1. אבקנים גבוהים ונמוכים וצלקת אמצעית.
  2. אבקנים בינוניים ונמוכים וצלקת גבוהה.
  3. אבקנים גבוהים ובינוניים וצלקת נמוכה.
תופעה זו ידועה כהטרוסטילייה או טריסטילייה.
בגלל צורות מבנה שונות והרכב כימי שונה רק גרגרי אבקה (הזכריים) אשר בקומה מסויימת מסוגלים לנבוט על צלקות (החלק הנקבי) מאותה קומה. בדרום-אפריקה קיימות כול הצורות, ומתאפשרת האבקה פורייה.
בארץ קיים רק טיפוס אחד!
מה משלושת הטיפוסים מתאים, לדעתכם, למבנה של פרחי החמציץ הנטוי בארץ?
שלחו לפורטל החינוך רעננה בצירוף צילום מקום גידולו של החמציץ . (portalraanana@gmail.com)

החמציץ הקטן

חמציץ קטןפרחיו צהובים וקוטרם כ-1ס״מ. הוא נפוץ בגינות ו״אוהב״ מדשאות. מה האסטרטגיה שלו?
לחמציץ הקטן שלוחות גבעול המסייעות לו בהתפשטות ובהשתלטות. השלוחות (stolons) מזכירות את שלוחות תות השדה. בנוסף, החמציץ הקטן מואבק וחונט פירות עם זרעים. 
הזמן העובר מההאבקה ועד פיזור הזרעים קצר. זריזותו זו מאפשרת לו להבשיל זרעיו טרם תגיע מקצרת- מכסחת המדשאה.
מדהים כיצד עבדה ועובדת הברירה הטבעית- Natural selection. שמעתם על צ׳רלס דרווין?!

הקרמבולה, אשר אנו נהנים לאכול גם היא שייכת למשפחת החמציציים.