אלמוגן

אלמוגן
ממלכה:ממלכת הצמחים
אלמוגן רחב-עלים- Erythrina corallodendrum
משפחת הפרפרניים- Fabaceae

ניתן לראות בימי חודש פברוארענף עץ האלמוגן ברחוב הנוטרים את פריחת העץ המרהיבה בכול רחבי רעננה.
יופי הפריחה בולט על רקע הגזע והענפים הערומים מעלים.
ניצני הפריחה מתפתחים באמצעות מצבור חומרי האגירה המצויים בגבעולים. ההתעבויות של הגזע מזכירות אלמוגים, ומכאן ניתן לו שם המין הלועזי. מוצאו מאמריקה הטרופית.
כבן משפחת הפרפרניים מבנה הפרח מזכיר את פרח תורמוס ההרים. המפרש של הפרח צר וארוך והמשוטים קצרים מאוד. צורת הפרח המוארכת וצבעו האדום מושכים אליו צפורים בעלות מקור צר וארוך, כמו יונק הדבש- הצופית. הציפורים נמשכות אל הצוף השופע בבסיס הפרח.
עצי האלמוגן ברחוב הגפן ברעננהבמקרה שיש צוף בפרח הפרפרני צינור האבקנים בנוי מתשעה אבקנים מאוחים ועוד אבקן חופשי עליון, וכך נוצרים שני סדקי גישה אל הצוף ( אצל התורמוס מאוחים כל עשרת האבקנים). אם משקיעים מעט זמן בתצפיות, ניתן לראות כיצד עטים תוכי הדררה על הפרחים. המקור שלהם אינו מותאם לחדירה לפרח, אי לכך הדררה קוטפת את כול הפרח במקורה ומוצצת את הצוף ואז משליכה מפיה. בעוד הצופית משמשת גורם מאביק בעוברה מפרח לפרח ומעץ לעץ, כשגרגרי אבקה מצויים על מקורה, הדררה גונבת צוף ללא שתתרום להאבקת הפרחים.
לאחר הפריחה מתחיל הלבלוב מניצני הצמיחה הווגטטיביים. העלה מורכב משלושה עלעלים, ובבסיסו מצויים שני עלי לוואי קטנים. לאחר הפריחה מתחילה הבשלת הזרעים והפרי. הפרי הבשל הוא תרמיל שחור בעל שנצים. עם  פתיחת התרמיל ביובש בולט בכול יחידה שלו זרע יחיד אדום.
 
בתמונות:
למעלה ענף עץ האלמוגן ברחוב הנוטרים.
מצד שמאל עצי האלמוגן ברחוב הגפן ברעננה