צמחים בשרניים

צמחים בשרניים
ממלכה:ממלכת הצמחים

על שני צמחים בשרניים (נשמע פרדוכסאלי- אוקסימורון)


צמחים בשרנייםהצמחים הבשרניים - הסוקולנטים:
קרסולה - Crassula מזן Flame בגלל צבע השלהבת של העלים וניצנית דורית- Kalanchoe tubiflora Hamet.
שניהם שייכים למשפחת הטבוריתיים- Crassulaceae.

הצמחים הללו מותאמים לגדול בתנאים מדבריים אך אינם קקטוסים.
העלים אוגרים חומצות אורגניות ומים.
הם גם בעלי מספר קטן של פיוניות- פתחי חילוף הגזים בצמחים, ועל ידי כך מופחתת ההתנדפות.
הם גם בעלי מנגנון פיסיולוגי- כימי מיוחד של ההטמעה המתאים לצמחים הגדלים בתנאים יובשניים.

לניצנית עלים גליליים ובראשם ניתן להבחין בניצנים לריבוי ווגטטיבי, הם נראים כצמחים קטנים. בנופלם לקרקע הם משרישים ומתפתחים לצמח בוגר (זו התרבות שעוקפת את הרביה המינית).

הקרסולה יכולה לפתח צמח חדש מכול עלה ועלה.

בתנאים מדבריים קיצוניים יש להם יתרון גם מבחינת ההישרדות וגם מבחינת הרביה.
זו גם הסיבה שניתן לפגוש אותם בעציץ יפה בבית העלמין של רעננה.