חצב מצוי

חצב מצוי- Urginea maritima
ממלכה:ממלכת הצמחים
חצב מצויחצב מצוי- Urginea maritima
משפחת השושניים- Liliaceae

כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים התחילה פריחת החצב בגינתי ברעננה. טיילתי ברחבי השדות סביב העיר, ולא מצאתי ולו חצב אחד נוסף.
פרחי הבר החד-שנתיים  קישטו את רעננה בשנים עברו בתקופת כהונתו הראשונה של זאביק בילסקי כראש העירייה ועוזי כהן ז"ל כסגנו.
כנראה שבשנה הבאה נשוב לראותם בחורשת החקלאים.

איך ״יודעים״ מתי לפרוח?

לכל הצמחים בטבע יש מעין שעון ביולוגי. החצב מתעורר לפריחה עם התקצרות אורך היום-פוטופריודה והוא מודד גם את משך הזמן, כנראה.
יש כאלה שמגיבים לטמפרטורה- התרמופריודה.
הפריחה מסיימת את המעגל השנתי. בצל החצב מתפקד 2-3 שנים. בצל הוא איבר הבנוי מבסיסי עלים האוגרים מזון ומים. מחיק עליו מתפתחים בצלים חדשים. החצב מתרבה הן מזרעים , שהם שחורים קלים ומעופפים ברוח, והן ברבייה ווגטטיבית (טבעונאית?) מבצלים.
בבצלי החצבים סימן יהושע את גבולות השבטים. בבצלי החצב נהגו גם ערביי הארץ לסמן חלקותיהם.

למה קוראים לחצב חצב?

חצב מצויכאשר מתפתח הבצל הוא נמשך עמוק לאדמה באמצעות שורשיו המתכווצים. הוא כאילו חוצב בקרקע ואף בסלעי הכורכר.
לקראת האביב מתפתחים העלים הצמודים לפני הקרקע. הם מייצרים מזון הנאגר בבצל.
בבצל החצב חומרים המשמשים ברפואה. הגליקוזידים אף קטלניים לעכברים. הערבים מכנים את הבצל: בסל אל פאר. הצבאים והיעלים מסוגלים ללעוס את קצות עלי החצבים.
בשלהי הקיץ מתפתח בחיק אחד העלים או בשניים עמוד התפרחת, שהיא אשכול, המתנשא לגובה של כמטר. הניצנים או כפתורי הפרחים נפתחים מבסיס העמוד כלפי מעלה- כול יום 12-20 פרחים. לפרח עטיף לבן קטן בן 6 עלים, 6 אבקנים ואיבר נקבי הבנוי מ- 3 עלים מאוחים. דבורים שונות וזבובים, בעיקר זבובי רחף, באים לבקרו ולהתכבד מהצוף והאבקה.
כול פרח מתפקד יום אחד בלבד.
לאחר ההאבקה, עם ההפרייה, מתפתח פרי הלקט עם הרבה זרעים שחורים הנפוצים ברוח עם התייבשותו ופתיחתו. מהעובר של כול זרע מתפתח שורשון וניצרון. השורשים העבים מתפתחים באופן ווגטטיבי , מהניצרון מתפתחים העלים, אשר הולכים ומתעבים בבסיסם ליצירת הבצל.

תפרחת החצבאיך שורדים בתנאי הארץ הקשים?

החצבים נעלמים עם בוא הקיץ ומתחדשים מזרעים עם רדת הגשמים, יש המקטינים את שטח ההתנדפות שלהם ויש השוקעים בתרדמת קיץ, כאשר בתוך האדמה נמצאים החלקים התת-קרקעיים, כמו שורש מעובה, בצל או פקעת.