הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עשרת העקרונות לרשות מקיימת

רשות מקיימת היא רשות מקומית שבה איכות החיים של האזרחים מבוססת על שימוש אחראי במשאבי הטבע תוך התחשבות ביכולת ההתחדשות שלהם, ועקרונות של צדק חברתי, יחד עם שאיפה לפיתוח וקידמה לכלל התושבים, בהווה ובעתיד

עשרת העקרונות לרשות מקיימת מציגים את קווי הפעולה המרכזיים לניהול סביבתי של הרשות. זהו הצעד הראשון בדרך להפיכתה של הרשות המקומית לרשות מקיימת ובת קיימא. ברעננה אומצו עקרונות אלו כעקרונות מרכזיים בניהול הרשות.

לחצו על כל עקרון מתוך הרשימה כדי ללמוד על העשייה העירונית ברעננה בתחומו:

  1. שימור אנרגיה להגנת האקלים והמשאבים הטבעיים 
  2. שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית 
  3. ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה 
  4. אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי
  5. טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים 
  6. קידום חינוך סביבתי-חברתי וחינוך לבריאות
  7. שימור וטיפוח מקורות המים
  8. צמצום נפח פסולת עירונית
  9. פיתוח מערכות תחבורה סביבתיות ונגישות לכל
  10. עידוד כלכלה מקומית