הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תו תקן ניהול סביבתי

תקן ISO 14001 לניהול סביבתי

זהו תקן בינלאומי למערכת ניהול סביבתי המספק מסגרת למדיניות הסביבתית של הארגון, לתכניותיו ופעולותיו.
התקן מפרט דרישות כלליות ממערכת ניהול סביבתי, המאפשרות לכל ארגון לפתח וליישם מדיניות ומטרות המביאות בחשבון דרישות על-פי דין ודרישות אחרות שהארגון התחייב לעמוד בהן, ומביא מידע על היבטים סביבתיים חשובים. 
התקן חל על ההיבטים הסביבתיים שהארגון יכול לשלוט בהם ולהשפיע עליהם. יישום הדרישות תלוי בגורמים כגון המדיניות הסביבתית של הארגון, אופי פעילויותיו, מוצריו ושירותיו, מקום פעולתו והתנאים שהוא פועל בהם.

הרשות המקומית שמקבלת על עצמה את יישום התקן מתחייבת להגדיר מדיניות איכות הסביבה, יעדים ומטרות; להתייחס לסוגיות סביבתיות בתהליכי עבודה; לעקוב אחרי השגת היעדים; לקבוע תכנית עבודה לביצוע הפעולות השונות; להציב מדדים כמותיים ואיכותיים המעידים על שיפור וקידום הנושאים הסביבתיים. במסגרת פיתוח המערכת לניהול סביבתי ובהתאם לתקן ISO 14001, נכתבים ברשות המקומית נהלים והוראות עבודה לפיהם תפעל הרשות המקומית. עבודה בהתאם לתקן, מחייבת הגברת המודעות והטמעת חשיבותו של הנושא בקרב קברניטי הרשות המקומית תוך יצירת מחויבות אישית שלהם לנושא. כדי לבדוק את יישום התקן ברשות נערכים מבדקי פנים וחוץ.

דרישותיו של תקן 14001 ISO ממערכת ניהול סביבתי הן בין השאר:

 • הגדרה ברורה של המדיניות הסביבתית של הארגון; 
 • בניית נהלים הקשורים להיבטים הסביבתיים של הארגון ולאופן יישום הדרישות מהארגון בנושא איכות הסביבה.
 • יעדים סביבתיים לכל רמה רלוונטית בארגון, הכוללים הגדרת אחריות ביצוע והצבת מסגרת זמן.
 • דרישות בנושא הגדרת תפקידים, תחומי אחריות, הדרכה, מודעות, תקשורת ותיעוד. 

מערכת לניהול איכות סביבה איזו 14001 תאפשר לארגון:

 • זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות
 • זיהוי, הערכה ויישום של תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיות
 • הגדרת יעדי איכות הסביבה ותוכניות להשגתם
 • זיהוי ובדיקת התאמה לדרישות חוק, תקנות ותקנים רלוונטיים
 • צמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת 
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות) 
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
 • הענקת בטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין, כי הארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה
עיריית רעננה נחשבת אחת הערים המובילות בחזית העשייה הסביבתית, על גווניה. רעננה היתה חלוצה בתחום התקן וקיבלה את הסמכתה בשנת 2001. מאז היא ממשיכה לקדם מדיניות סביבתית ענפה ומידי שנה משופרים יעדים ומטרות אגפיים. את המעקב והבקרה אחרי היישום מבצעים מאמתי איכות שמבצעים מבדקי פנים כל השנה, באחריות ממונה איכות עירונית ומכון התקנים שמבצע מבדק חיצוני אחת לשנה. לצורך יישום התקן בעיריית רעננה פותחו מספר רב של מדדים, ברובם כמותיים, כשכל מדד משקף נושא ומטרה אחרת. 

שותפים ליישום ISO 14001 ברעננה המינהלת העירונית לקיימות, היחידה האזורית לאיכות הסביבה, מנהלי אגפים, מאמתי איכות, עובדי העירייה.