הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אמנת אלבורג

אמנת אלבורג
משמעותי נוסף לקראת ניהול מקיים של העיר רעננה, הצטרפה העיר לשורה ארוכה של כ-600 ערים ברחבי העולם וחתמה (בחודש מאי 2009) על אמנת אלבורג לערים מקיימות. 
החתימה על האמנה היא נדבך חשוב ומרכזי בתפיסתו של ראש העיר רעננה, נחום חופרי, אשר מוביל מדיניות עירונית לפיתוח ותכנון בר קיימא בכל תחומי החיים העירוניים. תכנון זה יהווה את תשתית הערכים והעקרונות המקיימים שעל בסיס תמשיך העיר להתפתח בעשורים הבאים בתחומי בינוי ופעילות עירונית בכל תחומי החיים העירוניים: חינוך, תרבות, אמנות, תחבורה ועוד. 

מהי אמנת אלבורג? 

בשנת 1992 התקיימה בריו דה-ז'נירו ועידת "פסגת כדור הארץ" ובה נחתמה "אג'נדה 21", המהווה בסיס בינלאומי לחזון פיתוח בר-קיימא במאה ה-21. בעקבות כינוס זה, התקיים ב-1994 כינוס נוסף בחסות האו"ם, בעיר אלבורג שבדנמרק. בכינוס התגבשה הסכמה רחבה שמימוש חזון אג'נדה 21 צריך להתחיל ברמה המקומית. כתוצאה מכך אומץ מאז סדר יום מקומי (אג'נדה) 21, כתהליך ותוכנית פעולה, על ידי מאות רשויות מקומיות מכל רחבי העולם, ברמה עירונית ואף ברמה אזורית.
בחתימה על אמנת אלבורג לקיימות עירונית, מביעים ראשי 600 ערים באירופה וברחבי העולם את הסכמתם העקרונית לכך שהשלטון המקומי הוא אחד האחראים המרכזיים לניהול חיים מקיימים על פני כדור הארץ. 
הערים החתומות על האמנה מבינות כי הרעיון של פיתוח בר-קיימא מסייע לאזן בין רמת החיים המבוקשת לבין כושר הנשיאה של הטבע ומבקשים להשיג צדק חברתי, כלכלה בת קיימא וקיימות סביבתית.

עקרונות מרכזיים באמנת אלבורג

  1. תפקיד הערים האירופיות – השלטון המקומי הוא אחד האחראים המרכזיים לניהול חיים מקיימים על פני כדור הארץ.
  2. עקרון הקיימות – קיימות סביבתית = שמירת ההון הטבעי. קצב הצריכה לא יעלה על קצב ההתחדשות. 
  3. פיתוח תוכנית מקומית מותאמת לייחודיות המקום.
  4. צדק סביבתי כחלק מהותי מקיימות עירונית.
  5. שימושי קרקע תוך התחשבות בנזילות הקרקע בהקשר של בנייה, תחבורה, אנרגיה.
  6. קידום התנהלות עירונית בצמצום השימוש בתחבורה.
  7. אחריות לשינויי האקלים הנגרמים על ידי הפעילות האנושית.
  8. התחייבות לשיתוף פעיל של תושבים וכלל בעלי העניין בניהול העירוני.