הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מדיניות העירייה בנושאי ניהול אנרגיה - ת"י 50001

מדיניות העירייה בנושאי ניהול אנרגיה - ת"י 50001

  • העירייה תקיים מערכת ניהול אנרגיה לפי דרישות ת"י 50001. 
  • העירייה תקיים את החוקים והתקנות של מדינת ישראל הנוגעים לניהול אנרגיה. 
  • הנהלת העירייה תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה של מערכת ניהול האנרגיה. 
  • הנהלת העירייה תקבע יעדים להתייעלות אנרגטית ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה, הנהלות יחידות ארגוניות יגדירו את היעדים שלהן בהתאמה ליעדי העירייה. 
  • כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום ניהול האנרגיה יבוצעו ניטור תקופתי וסיקורי אנרגיה, ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה. 
  • העירייה תכלול שיקולי ניהול אנרגיה, בתהליכי הפיתוח, הבניה, הספקת השירותים בשאיפה לצמצם השפעות סביבתיות שליליות. 
  • העירייה תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם לקוחותיה וספקיה בכל ההיבטים הנוגעים למערכת ניהול האנרגיה. 
  • העיריה תפעל להידוק הקשר עם הרשויות הסמוכות לה לקידום נצילות אנרגטית ברמה אזורית. 
  • שיפור איכות הביצועים האנרגטיים היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מאיתנו. 
  • העירייה מחויבת להפחתה של 20% בפליטת גזי החממה בשטחה בהתאם לדרישת פורום ה-15 עד לשנת 2020 וזאת משנת הבסיס 2000.