הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מקורות אנרגיה חלופיים

גג סולרי ברעננה. צילום: גרינטופסהצורך שלנו באנרגיה עולה עם השנים. יותר ויותר פעולות שאנו עושים כרוכות בצריכת אנרגיה. הפקת אנרגיה ממקורות מתכלים כגון פחם, נפט וגז טבעי מכלות משאבים טבעיים בני מיליוני שנים, מזהמת את האוויר וגורמת לשינויי אקלים כדור הארץ. 
ניתן להפיק אנרגיה גם ממקורות מתחדשים ובאופן זה לצמצם את הפגיעה בסביבה. על מקורות האנרגיה המתחדשים נמנים אנרגית רוח, אנרגיה סולארית, אנרגית מים, אנרגיה גיאותרמית (שמקורה בתהליכים במעבה כדור הארץ) ואנרגיה שמקורה בתהליכים ביולוגיים טבעיים.

אנרגיה סולארית

במדינת ישראל משופעת השמש השימוש באנרגיה סולארית הוא מתבקש. לוחות עם תאים פוטו-וולטאים מיוחדים ממירים את אנרגית האור של השמש לחשמל. תקנות מיוחדות שאישרה רשות החשמל בשנת 2008 מעודדות התקנת מערכות סולאריות ביתיות לייצור חשמל שיימכר לחברת החשמל. 
גם ברעננה מעודדים שימוש באנרגית השמש. המתקן הראשון להפקת אנרגיה סולארית ברעננה הותקן על גג בית הספר "אגם" לבעלי צרכים מיוחדים בשכונת לב הפארק. האנרגיה המופקת במערכת נרכשת ע"י חברת החשמל. 
מתקן נוסף הוקם על גג מוסך באזור התעשייה בעיר, ופרויקטים דומים נוספים מתוכננים לעתיד הקרוב.

עיריית רעננה מעודדת תושבים ובעלי עסקים להקים גגות פוטוולטאיים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף הנדסה בטל: 09-7610505.

הפקת אנרגיה בתהליכים ביולוגיים

תהליכי פירוק טבעיים של פסולת אורגנית מפיקים גזים שונים, ביניהם גז מתאן, אשר ניתן להפיק ממנו אנרגיה. לצורה זו של הפקת אנרגיה נקיה יתרונות רבים, בין היתר צמצום נפח הפסולת המועברת להטמנה ומניעת זיהום הסביבה.

רעננה נכנסה למהלך של הפרדת פסולת במקור, במסגרתו תופק ביו-אנרגיה מפסולת אורגנית. הפסולת תאסף מבתי התושבים בעיר ותועבר למפעלים מיוחדים להפקת ביו-אנרגיה ירוקה ונקיה.
חזור ללמעלה
מקורות אנרגיה חלופיים