הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נטיעה וכריתת עצים


מידע על נטיעה וכריתת עצים ברעננה

ברחבי העיר נטועים עשרות אלפי עצים מסוגים שונים.

העצים בכל רחבי הארץ וברעננה הם עצים מוגנים לפי פקודת היערות. עפ"י חוק - חל איסור מוחלט לכרות ו/או לעקור עצים ללא קבלת היתר מפקיד היערות.

החוק חל הן על עצים הצומחים בשטחים עירוניים והן בשטחים פרטיים.

עצים, הגדלים בסביבה עירונית המאופיינת בבנייה רבה ובפיתוח מואץ, חשופים לפגיעה בהתפתחותם, בנופם, בשורשיהם ובענפיהם. 

העירייה, כחלק מהשמירה על הנוף ואיכות הסביבה, נוטעת עצים חדשים במרחב הציבורי ומטפלת בהם כדי למנוע פגיעה אפשרית.

אנו רואים חשיבות רבה במניעת כריתתם של עצים קיימים ובמניעת פגיעה בעצים במהלך עבודות פיתוח ובנייה.

למידע נוסף בנושא כריתת עצים מאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר הכנסו לקישור >> https://www.gov.il/he/departments/guides/felling_trees


​במהלך שנת  2022 

מספר העצים שנשתלו במרחב הציבורי: כ-250 עצים.

מספר העצים שנכרתו במרחב הציבורי: כ-113 עצים.

סיבת הכריתה: עצים חולים / מסוכנים לציבור / מתים.