הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

2016

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אוקטובר-דצמבר

​נושא
​מדור
​פניות
אשפה/גרוטאות בשטח ציבוריפיקוח עירוני28
הוצאת פסולת בנייןפיקוח עירוני44
הוצאת גזם אסורהפיקוח עירוני399
רכב נטושפיקוח עירוני265
מפגעי רעשפיקוח עירוני0
ריחות חריפיםפיקוח עירוני30
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכניםבטחון - סיירת47
רעש בשטח ציבוריבטחון - סיירת1442
הדברת יתושיםתברואה 160
הדברת מכרסמיםתברואה 582
סתימת ביובביוב136
ריח חריףביוב10

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים יולי-ספטמבר

נושא
מדור
פניות
אשפה/גרוטאות בשטח ציבורי
פיקוח עירוני
26​
הוצאת פסולת בנייןפיקוח עירוני61
הוצאת גזם אסורהפיקוח עירוני504
רכב נטושפיקוח עירוני393
מפגעי רעשפיקוח עירוני12
ריחות חריפיםפיקוח עירוני44
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכניםבטחון - סיירת25
רעש בשטח ציבוריבטחון - סיירת1255
הדברת יתושיםתברואה 383
הדברת מכרסמיםתברואה 766
סתימת ביובביוב120
ריח חריףביוב13

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים אפריל-יוני

​נושא
מדור​פניות​
אשפה/גרוטאות בשטח ציבוריפיקוח עירוני28
הוצאת פסולת בנייןפיקוח עירוני56
הוצאת גזם אסורהפיקוח עירוני297
רכב נטושפיקוח עירוני241
מפגעי רעשפיקוח עירוני167
ריחות חריפיםפיקוח עירוני62
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכניםבטחון - סיירת27
רעש בשטח ציבוריבטחון - סיירת861
הדברת יתושיםתברואה 548
הדברת מכרסמיםתברואה 486
סתימת ביובביוב128
ריח חריףביוב73

דוח פניות בנושאים סביבתיים לחודשים ינואר-מרץ

​נושא
מדור​פניות​
אשפה/גרוטאות בשטח ציבוריפיקוח עירוני15
הוצאת פסולת בנייןפיקוח עירוני45
הוצאת גזם אסורהפיקוח עירוני254
רכב נטושפיקוח עירוני215
מפגעי רעשפיקוח עירוני110
ריחות חריפיםפיקוח עירוני34
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכניםבטחון - סיירת28
רעש בשטח ציבוריבטחון - סיירת329
הדברת יתושיםתברואה 95
הדברת מכרסמיםתברואה 325
סתימת ביובביוב161
ריח חריףביוב13