הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אכיפה סביבתית

דוחות קנס - הפיקוח העירוני

דוחות קנס שנת 2016

רבעון שלישי שנת 2016

מהות העבירהמס' דוחות 
אשפה98
שקית גזם210
פסולת בניין לכלי אשפה1
כלבים משוטטים18
שפיכת מים
אי מילוי חובת גדר חיה6
הנחת חומרי בנייה ברחוב141
אי נקיון מגרש פתוח1
הקמת רעש16
הוצאת סחורה
גרימת נזק לרחוב18
פגיעה בצמחים
שילוט ללא היתר104
הנחת מכשול ברחוב53
אי מילוי  דרישה26
פתיחת עסק בשעות האסורות
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור
סה"כ דוחות692

דוחות קנס שנת 2015

פורסם:  18/08/2015
*לא התקיימו בדיקות ברבעון השני והשלישי

רבעון רביעי

​מהות העבירה
מס' דוחות​
אשפה32
שקיות גזם170
פסולת בניין לכלי אשפה0
כלבים משוטטים21
שפיכת מים0
אי מילוי חובת גדר חיה6
הנחת חומרי בניין ברחוב30
אי ניקיון מגרש פתוח71
הקמת רעש1
הוצאת סחורה0
גרימת נזק לרחוב7
פגיעה בצמחים18
שילוט ללא היתר3
הנחת מכשול ברחוב12
אי מילוי דרישה13
פתיחת עסק בשעות אסורות0
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור0
סה"כ דוחות384

רבעון ראשון

מהות העבירהמספר דוחות
​אשפה
20​
שקיות גזם
42
פסולת בניין לכלי אשפה0
כלבים משוטטים21
שפיכת מים0
אי מילוי חובת גדר חיה0
הנחת חומרי בניין ברחוב9
אי ניקיון מגרש פתוח44
הקמת רעש0
הוצאת סחורה0
גרימת נזק לרחוב7
פגיעה בצמחים3
שילוט ללא היתר6
הנחת מכשול ברחוב12
אי מילוי דרישה8
פתיחת עסק בשעות אסורות0
ביצוע עבודות המסכנות את הציבור0
סה"כ דוחות172


מהות העבירהמספר דוחות
​אשפה
75​
שקית גזם105
פסולת בניין לכלי אשפה3
כלבים משוטטים27
צואת כלבים1
שפיכת מים1
חובת ניקיון נכס1
הנחת חומרי בנייה ברחוב52
אי ניקיון מגרש פתוח1
הקמת רעש13
הוצאת סחורה3
גרימת נזק לרחוב22
פגיעה בצמחים5
שילוט ללא היתר14
עישון במקום ציבורי1
אי מילוי דרישה1
סה"כ325חזור ללמעלה
אכיפה סביבתית