הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​​תחנה למדידת ניטור איכות אויראחת ההשלכות המדאיגות של אורח החיים המערבי בשנים האחרונות היא עלייה  חדה ברמת זיהום האוויר מעשה ידי האדם, שמקורו בעיקר בתחבורה, תעשייה, וייצור חשמל.
ישנו קשר ישיר בין רמת זיהום האוויר לבין מחלות בדרכי הנשימה וסרטן. זיהום האוויר גורם גם לנזקים בלתי הפיכים למערכות אקולוגיות ולשינויים אקלימיים בכדור הארץ, הבאים לידי ביטוי במזג אוויר קיצוני ותופעות קיצוניות מהם נגזרות בעיות סביבתיות, כלכליות וחברתיות בקנה מידה עולמי.

רעננה לקחה על עצמה להוביל לשינוי המצב. ראש העיר חתום ביחד עם ראשי ערים מובילות אחרות על "אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת האקלים". כמתחייב מהאמנה, בוצע ברעננה סקר פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה. 

מאחר וברעננה אין תעשייה כבדה, מחצבות או תחנות כח המהוות מקור מרכזי לזיהום אוויר בעולם, רמת זיהום האוויר בעיר נמוכה יחסית, ומקורה בעיקר בתחבורה. בפינת הרחובות שברץ ואחוזה מוצבת דרך קבע תחנת ניטור איכות אוויר של המשרד להגנת הסביבה. 

רמת זיהום האוויר קשורה ומושפעת מתנאים מטאורולוגיים.