הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

על יסודי - חטיבות ביניים

מידע על תכניות עירוניות בתחומי הקיימות, חברה וסביבה. המידע מתוך פורטל החינוך העירוני

איכות הסביבה

בהתאם לדרישות משרד החינוך, בכל בית ספר תתקיים תכנית לימודים בת 30 ש' בנושא קיימות (במסגרת הדיסציפלינות השונות).

המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך הוציאו ערכת הפעלות לתלמידים בנושא קיימות. לחצו כאן להורדת הערכות.

עבודת חקר בנושא קיימות: פרויקט חקר סביבתי

היחידה האזורית לאיכות הסביבה מפעילה זו השנה השלישית את תכנית החקר הסביבתי המקומי לחטיבות הביניים.

התכנית משלבת בין פרויקט החקר במדעים לבין לימוד של עקרונות הפיתוח בר קיימא. במסגרת התכנית מתנסים התלמידים בתהליך חקר של סביבתם הקרובה, בלמידה של עקרונות הניהול הסביבתי ובפעילות אקטיביסטית.

הפרויקט משתמש בפלטפורמה הקיימת של עבודות חקר ומתבצע בליווי וחניכה צמודה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה. התכנית פותחת בפני בית הספר אפשרות לצעד משמעותי במעבר לניהול סביבתי. התוצר האינטגרטיבי משלב סקר סביבתי חדשני ומעורבות תלמידים ערכית.

מחשבון טביעת רגל אקולוגית

לכל פעולה המתבצעת בבית הספר, בדרך אליו ובחזרה, יש השפעה סביבתית. אופן ההגעה לבית הספר, צריכת האנרגיה בו, צריכת מים, מזון, ייצור של פסולת ומבנה בית הספר תורמים כולם לטביעת הרגל האקולוגית של בית הספר.

מחשבון טביעת רגל אקולוגית של בית הספר הוא כלי ניהולי חדש המאפשר לכמת את מידת ההשפעה של כל אחת מן הפעולות הללו על טביעת הרגל האקולוגית של בית הספר. באמצעות השימוש במחשבון ניתן לפרוט את הפעולות היומיומיות המתבצעות בבית הספר למחיר הסביבתי שהן גובות, להציב יעדים לשיפור ולהקטין את השפעת בית הספר על הסביבה. התכנית מלווה בחניכה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

מיחזור

אפשרויות מיחזור: נייר, סוללות, בקבוקי פיקדון (לא זכוכית!), פסולת אורגאנית (קומפוסטר).

אפשרויות איסוף פסולת לשימוש חוזר: איסוף חומרים לאומנות (בעיקר אריזות למיניהן), איסוף ספרים לפרויקט "סיפור חוזר" (פרטים אצל נדב גופר מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה), איסוף בגדים לתרומה.

במקביל, יוביל בית הספר תהליך להטמעת נושא הפרדת האשפה וכן ימוקמו בכיתות פחים להפרדת אשפה. 

קבוצת מנהיגות

בכל בית ספר, בהתאם לתכניות הפועלות במסגרתו, תוביל קבוצת תלמידים את נושא הקיימות. 
קבוצת המנהיגות תוכל לקבל תמיכה והדרכה מאנשי היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

טבע עירוני

  1. יום פעילות שכבתי במסגרתו מדריכה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה, מגיעה לבית הספר להרצאה בנושא שימור מגוון מינים, לאחר מכן התלמידים יוצאים לצלם מיני בעלי חיים הנמצאים בשטח בית הספר, בעזרת התמונות מגדירים התלמידים את מיני בעלי החיים ומעבירים ליחידה האזורית לאיכות הסיבה ליצירת מדריך בעלי חיים עירוני.
  2. תכנית שנתית במסגרתה מורה מקבלת הדרכה להעברת שיעור שנתי/חצי שנתי בנושא שימור מגוון מינים. לחצו כאן למידע נוסף אודות התכנית.

חיסכון במשאבים

נוער לומד מים והתפלה: תכנית בשיתוף אשכול פיס ללימוד נושא המים בישראל ופתרונות התפלה. התכנית כוללת סיורים שונים.

יום עיון – שימוש מושכל בחשמל: אשכול הפיס מציע לתלמידי ח' יום בנושא שימוש מושכל בחשמל. 
"יום כדור הארץ": יום כדור הארץ מצויין בעיר ושיאו בכיבוי חשמל למשך שעה. פעילות בית הספר ליום זה תגובש עם קבוצת המנהיגות הסביבתית הפועלת בבית הספר. 

הסמכה לבית ספר ירוק:

במשך השנה יפורסם קול קורא לתהליך הסמכה לבית ספר ירוק, היחידה האזורית לאיכות הסביבה תלווה את בתי הספר בתהליך ההסמכה.

טיפוח סביבת בית הספר:

במהלך השנה נזמין את בתי ספר להגיש יוזמות מתוקצבות לטיפוח החצרות.

תערוכה נודדת: "כפיר וויצמן – המשבר הסביבתי, מבט אחר על קיימות" 

עיריית רעננה רכשה תערוכת איורים של האומן כפיר וויצמן העוסקת בסוגיות שונות הקשורות למשבר הסביבתי העולמי. התערוכה "תנדוד" בין בתי הספר המעוניינים בה.

בטיחות בדרכים

בתי ספר מזמינים פעילות במסגרת אור ירוק, כמו כן מפגש עם נפגע תאונת דרכים וקבלת חומרי הסברה כל זאת מטעם המטה העירוני לבטיחות בדרכים.

בריאות

אנו עומדים בקשר עם האגודה לקידום הבריאות ובמהלך השנה מעביריםהצעות לפעילויות לקידום תחום הבריאות בבתי הספר.

בריאות השן 

בהתאם לחוק השירות הדנטלי לתלמיד, כל תלמידי חט"ב יקבלו 3 ש' של הדרכת שיננית ובדיקת רופא שיניים (בדיקת מיון). האגודה לבריאות הציבור תפעיל עבור עיריית רעננה שירות זה. ד"ר אבי ששון ייצור עימכן קשר לתאום תאריכי ההדרכות והבדיקות.

ערכים ודמוקרטיה

בתי ספר מזמינים תכנית "ערכים ודמוקרטיה" בהתאם לתוכנית עבודה בית ספרית.

גם אני יכול

פרוייקט שבו תלמידים מפתחים מכשירי עזר לאנשים עם צרכים מיוחדים יוצא לדרך זו השנה העשירית. 
בית ספר המצטרף מקבל באשכול יום מוקד מותאם לנושא , וכן, יעוץ הנדסי טכנולוגי ברמה של 5-10 שעות הדרכה לבית הספר.

בסיכום הפרויקט מוצגת תערוכת תוצרים ונערכת תחרות עירונית. 

עיר מתנדבת

מכל הלב: בכל שנה מערכת החינוך העירונית נרתמת לטובת איסוף מצרכי מזון למשפחות נצרכות. 

קרן רועי לא אחסר: מעבר למבצעי ההתרמה המאורגנים של קרן רועי, בכל בית ספר יוחלט על הקדשת אחד האירועים המתקיימים בבית הספר, כאירוע למען קרן רועי (מכירת כרטיסים, קיוסק, מכירת עבודות ומוצרים וכד').

רעננה עיר מתנדבת:

רעננה מקדמת את נושא ההתנדבות ורואה בו ערך חינוכי מרכזי, בתוך כך תפעיל העיר תכנית במסגרתה בוגרי התיכון יקבלו בנוסף לתעודת בגרות רגילה גם תעודת בגרות חברתית, המשקפת עשייה התנדבותית חברתית לאורך כל שנות התלמיד במערכת החינוך מכיתה א' ועד יב'.

בכל אחת מהחטיבות פועלת תכנית התנדבות. 
מחלקת הנוער מציעה פרויקטים רבים של התנדבות: מד"א, ליצנים רפואיים, צוות בידור וכד'.