הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פורום עסקים ירוק

פורום ירוק לעסקים ברעננה החל בשנת 2009 כיוזמה משותפת של עיריית רעננה - מחלקת קיימות, מנהלת העסקים והיחידה האזורית לאיכות הסביבה, שמטרתה לרתום את העסקים ברעננה למהלכים סביבתיים.
הפורום הירוק לעסקים עוסק השנה בקידום האחריות הסביבתית ומעניק למשתתפים בו כלים לקידום צעדים סביבתיים בעלי פוטנציאל משמעותי לחסכון והתייעלות לחברה. הפורום מהווה פלטפורמה המאפשרת שיתוף ידע בין החברים, עדכון ברעיונות יצירתיים וחדשניים, התמודדות עם חסמים ומציאת פתרונות משותפים, כמו גם יצירת שותפויות לקידום אינטרסים זהים.
כחלק מימי אהבה לטבע ולסביבה חברי הפורום יתכנסו ביום שני ה- 30/5/16 למפגש בנושא תחבורה וישמעו אודות תכניות עתידיות לפיתוח התחבורה ברעננה לשיפור ולהתייעלות תחבורתית.

יעדי הפורום

  • רתימת עובדי הארגון להתייעלות בתחום הסביבתי, הלוגיסטי והכספי: חברי הצוות יהוו "שגרירים" של הנושא הסביבתי ויפעלו להתייעלות והעלאת המוטיבציה בקרב העובדים ללקיחת אחריות סביבתית במקום עבודתם ובביתם. חברי הצוות ייקחו אחריות על ריכוז הפעילות הסביבתית במחלקות ובאגפים, שאליהם הם משתייכים.
  • איסוף הנתונים הסביבתיים של הארגון: חברי הצוות ישתתפו באיסוף נתונים סביבתיים ובניתוחם של הביצועים והמהלכים הסביבתיים הקיימים בחב
  • יישום סעיפי התכנית הסביבתית של הארגון: הטמעת הצעדים התפעוליים בשגרת העבוה של העובדים. הצוות יבחן דרכים למעבר מצעדי "משרד ירוק" להטמעת השיקולים הסביבתיים במדיניות הרכש, בשרשרת האספקה ובליבה העסקית של הארגון, בשיתוף פעולה עם האגפים הרלוונטיים ותוך תיעוד ההישגים והפצת המידע בחברה.
  • העלאת המודעות הסביבתית של עובדי החברה.
  • שיפור פריון העבודה ורמת ההזדהות של העובדים עם הארגון באמצעות רתימתם למהלכים הסביבתיים של החברה.
  • ביצוע ויישום פרויקט סביבתי- קהילתי, תוך חיזוק קשרי החברה עם הקהילה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מחלקת קיימות או מנהלת העסקים