הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

צדק סביבתי

צדק סביבתי הוא מונח המתייחס לשיוויון חברתי בנוגע לזכות להנות ממשאבי הטבע והגנה מפני סיכונים סביבתיים.
עקרון הצדק הסביבתי הוא אחד העקרונות החשובים ביותר בשיח הקיימות, ומבוסס על הקשר ההדוק בין ערכים סביבתיים לבין צדק חברתי.
על פי עקרון זה לא ניתן להפריד את הסביבה הפיסית מהסביבה החברתית-תרבותית, ועלינו להבטיח שהצדק ישולב בכל מה שאנו עושים - כולל חלוקת משאבי הטבע, הזכות להנות מהם, והזכות להנות מהגנה מפני סיכונים סביבתיים, כך שאף אוכלוסיה לא תקופח ביחס לאוכלוסיות אחרות.

ברעננה עקרון הצדק הסביבתי הוא אחד המנחים את העירייה בפעולותיה לייזום, קידום ופיתוח העיר. העירייה מקפידה לאפשר שיתוף כל תושבי העיר, בתהליכים ובקבלת ההחלטות העירוניים.
ברוח תפיסתה של עיריית רעננה הדוגלת בשקיפות עירונית, הוזמנו תושבי העיר למפגש הצגת עקרונות ותהליך התכנון של תכנית המתאר החדשה לרעננה, במהלכו הוצגו העקרונות והתהליך להכנת התוכנית, כולל הדרכים לשיתוף הציבור בתהליך. כן התקיים דיון פתוח במהלכו הציגו המשתתפים סוגיות שלדעתם ראוי להתייחס אליהן במהלך הכנת התוכנית.

עיריית רעננה מאמינה כי שיתוף בעלי העניין הוא חלק אינטגרלי מתהליך התכנון ומקיף תושבים, נבחרי ציבור, עובדי עירייה, ארגונים חברתיים, ארגונים ירוקים ומומחים הקשורים לעיר.