הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שיתוף תושבים

רעננה עיר ירוקה זה בידיים שלנוכחלק מהתנהלות מקיימת בעיר, מקדמת העירייה את שיתוף התושבים בהליכים עירוניים מרכזיים ובתכנון עתידה של העיר במספר דרכים: 
  • גיבוש צוות היגוי עירוני הכולל נציגי העירייה ונציגי התושבים, הדן בקידום נושאי הקיימות בעיר. 
  • תכנית רקמ"ה (רשת ארצית לקיימות מקומית) לתושבי העיר ביחד עם נציגי העירייה. 
  • פורום מיחזור משותף לתושבים ולנציגי הרשות. 
  • שיתוף התושבים בתכנית אב לתחבורה. 
  • שיתוף הציבור בהליך תכנון תכנית מתאר חדשה לרעננה. 
  • שיתוף תושבים במהלכים לקראת הפרדת פסולת במקור.