הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

השבחה ופיצויים

עיקר עיסוקה של מחלקת השבחה ופיצויים מתמקד בטיפול בהיטלי השבחה ובתביעות לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

פי
צויים

זכות לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה קמה כאשר מקרקעין נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה. פגיעה משמעה ירידת שווים הכלכלי של המקרקעין, המצויים בתחום התכנית או גובלים בה. לפיצויים זכאי אך ורק מי שהיה בעל זכות במקרקעין במועד שהתכנית הפוגעת נכנסה לתוקף.

את התביעה יש להגיש לועדה המקומית לתכנון ובניה בתוך שלוש שנים מהמועד שהתכנית הפוגעת נכנסה לתוקף. על החלטת הועדה יש זכות ערר לוועדת הערר המחוזית לפיצויים והשבחה במחוז מרכז.

ה
שבחה

היטל השבחה משולם על ידי בעלי זכויות במקרקעין במידה וערכם הכלכלי של המקרקעין עלה כתוצאה מפעולת הרשות התכנונית: אישור תכנית, הקלה או התרת שימוש חורג. היטל ההשבחה הנגבה שווה למחצית עליית ערכם הכלכלי של המקרקעין כתוצאה מפעולת הרשות התכנונית.

המקור החוקי לגביית היטל ההשבחה הינו חוק התכנון והבניה. סעיף  196 א' לחוק התכנון והבניה קובע כי ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית לחוק ועל פיה. יובהר כי הועדה המקומית חייבת לגבות את היטל ההשבחה והדבר אינו נתון לשיקול דעתה. 

בעלי זכויות במקרקעין המעוניינים לקבל מידע ראשוני אודות קיומו של חיוב בהיטל השבחה, מוזמנים לפנות למחלקת פיצויים והשבחה באמצעות הדואר האלקטרוני, הטלפון, או לפנות למחלקת השבחה ופיצויים בימי קבלת קהל - המידע שימסר הינו ראשוני בלבד ואינו מחייב.


חזור ללמעלה
השבחה ופיצויים