הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 


​חוק התכנון והבנייה מתיר לועדה מקומית לקבוע הנחיות מרחביות בתחומה, במטרה להגדיר את ייחודיות מרחב התכנון של העיר ולהעניק אופי, בידול ומשמעות לאיזורים השונים בתוך העיר. ההנחיות עוסקות בעיצוב בניינים, מבני חוץ ומתקנים, פיתוח והמרחב הציבורי.

  • קיימים שני סוגים של הנחיות מרחביות: הנחיות מרחביות שאותן תקבע הועדה המקומית לתכנון ובנייה, והנחיות מרחביות פרטניות שאותן תקבע רשות הרישוי המקומית.
  • ההנחיות המרחביות ימסרו במסגרת תיק מידע להיתר, ומחויבות להיות מוטמעות בבקשה להיתר בנייה.
  • בהתאם לסעיף 145ד לחוק התכנון והבניה (תיקון 101), התשע"ד-2014, להלן קבצי הנחיות מרחביות כפי שאושרו על ידי הועדה המקומית רעננה.
  • ניתן לבדוק במידע תכנוני אילו הנחיות חלות על גושים וחלקות ספציפיים.


הנחיות​ אושרו בועדת משנה מספר​ תאריך אישור
בנייה רוויה חדשה כולל תמ"א 38 - נוסח אחוד 20160172016001 ​/ 20170203.7.2016 / 3.1.2016​ / 12.11.2017
בנייה רוויה חדשה כולל תמ"א 38 עם חזית מסחרית - נוסח אחוד 20160172016001​ / 20170203.7.2016 / 3.1.2016​ / 12.11.2017
צמודי קרקע​ חדשים​2016001​3.1.2016
צמודי קרקע חדשים2019010​3.6.2019​
הנחיות מרחביות- תוספות-שינויים למגורים- בניה רוויה
2016018​ / 2017020 / 2022022
24.7.2016​ / 12.11.2017 / 24.11.2022
בנייה חדשה ותוספות בנייה למגורים בשכנות נווה זמר רע/2015 - נוסח אחוד​ 2016020 / 2016025​ / 201702021.7.2016 / 20.11.2016​ / 12.11.2017
גינון
2018002​21.1.2018
הנחיות מרחביות פרטניות

​2019017
​18.11.2019
הנחיות מרחביות – תכנית רע/מק/​2012 בהנחיות מרחביות 2011 - מגורים ב