הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות להגשת תיק מידע להיתר

​אגף ההנדסה בעיריית רעננה, מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות דרך אתר מנהל התכנון (רישוי זמין).
אתר זה כולל מידע בנושא תהליך רישוי הבנייה.

ליצירת קשר עם מרכז התמיכה של רישוי זמין​​​​ ניתן לפנות ל: 02-6293367.

אופן ה​​הגשה:

בכדי שנוכל לקלוט את הבקשה בהקדם האפשרי, יש לפתוח בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין באופן הבא:

טופס בקשה מקוון

  • יש למלא ולפרט באופן ברור את טופס עורך הבקשה.
  • במסגרת זיהוי הנכס מומלץ לרשום את מספר הגוש והחלקה.
  • בבקשות במסגרת תמ"א 38 יש לפרט האם מדובר בתוספת/או הריסה ובנייה, ובנוסף לציין את מספר הקומות והדירות הקיימות.
  • יש להימנע מלבחור בסעיף 'אחר' אלא במקרים יוצאים מהכלל.

מפת מדי​דה

  • המפה תכלול חתימת מודד מוסמך, שתקפה ל 12 חודשים מביצוע המדידה בשטח.
  • יש לציין במפה, גוש, חלקה, מגרש, שטח רשום, שם בעל הקרקע או המזמין.
  • הערות המפה יכללו: הפקעות, מפלסים, סימון קווי בנין, עצים, תשתיות (כולל קווי חשמל עיליים) וכו'.
  • יש לציין ע"ג מפת המדידה, על אילו מהמבנים בחלקה מבוקשת הבקשה למידע.

תצלומ​​ים

יש לצרף תצלומים עדכניים של השטח המדובר, מכל​​ החזיתות בצורה ברורה ומלאה, הכוללים את המבנים הצמודים משני צדי המבנה המבוקש.

אגרה

יש לצרף קבלה על תשלום אגרת תיק מידע להיתר.
את התשלום ניתן לבצע באתר העירייה.
בתבנית למילוי 'מספר הבקשה' יש לרשום את מספר הבקשה כפי שהתקבל מרישוי זמין בעת פתיחת הבקשה למידע.