הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 


מדיניות הוועדה המקומית רעננה ל "גדר מדברת"

גידור אתר הבנייה, ייעשה בכל בקשה לפרויקט במבנים רווי קומות (בנייה חדשה, תמ"א 38).
הגידור יוקם כ"גדר מדברת" אחידה, אשר תשמש כחיץ בין אתר הבנייה, למרחב הציבורי.
מטרת גידור זה, הוא להעניק חזות אסתטית לרחוב, לאורך כל תקופת הבנייה.
האופציות לבחירת התוכן לגדר, נמצאות באתר האינטרנט של אגף ההנדסה. לחילופין, בקשות להצגת תוכן פרסומי על גבי הגדר ידונו ויובאו לאישור ועדת שילוט ובתיאום עם לשכת התכנון המקומית.
בכל בקשה להיתר, גדר זו, תהווה תנאי לתחילת העבודות.
הגדר תותקן בגבולות המגרש ותוצב בכל היקף המגרש, עפ"י תוכנית ההתארגנות באתר, ותאושר ע"י מהנדס העיר בתאום עם מחלקת רישוי.
הנחיות לאופן גידור האתר, נמצא באוגדן ההנחיות לבעל היתר הבנייה, במסגרת תיק המידע.​

אופציות לבחירת תוכן הגדר המדברת: