הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס הגשת התנגדות
ניתן להוסיף מספר מתנגדים לבקשה זו

יש להזין מספר תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


יש להזין את כתובת המגורים של המתנגד העיקרי


יש להזין את זיקתך להתנגדות