הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצטרפות למאגר יועצים - הנדסה

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עיריית רעננה  מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף כמפורט במסמך המצורף, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע
    עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, כמפורט במסמך המצורף.
  • יש למלא את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים, המופיע בהמשך הדף, בליווי המסמכים הנדרשים, ​בהתאם להנחיות המצורפות.​
  • למען הסר ספק יועצים שמופיעים במאגר היועצים המפורסם באתר העירייה תחת התחומים בהם נרשמו, פטורים מהגשה חוזרת.
    שימו לב, לנוחיותכם מאגר היועצים מוצג​ גם כרשימה טבלאית בתחתית העמוד.

הנחיות הצטרפות למאגר היועצים

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

הנחיות להגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש בטופס המקוון בצירוף המסמכים הנדרשים.


ניתן לסמן יותר מתחום אחד
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 4 מגה.
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF או JPG עד גודל של 4 מגה.
יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה
יש לצרף קובץ PDF עד גודל של 2 מגה
בתוקף, מפקיד שומה או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך, בהתאם לדרישות החוק.
יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF או JPG עד גודל של 4 מגה.
יש לצרף את המסמך המבוקש גם ביחס ליתר היועצים בצוות/משרד המבקשים להירשם תחת אותו תחום. יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
ניתן לצרף מסמכים נוספים יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.
יש לצרף כקובץ PDF עד גודל של 2 מגה.

​​