הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אגף הנדסה

​אגף הנדסה מופקד על חמישה תחומים עיקריים:

  • תכנון אורבני 
  • אישור וליווי בקשות לבניה חדשה 
  •  אישור וליווי בקשות לתוספות בניה ושינויים במבנים קיימים 
  •  אשור בקשות לשימוש חורג 
  •  פרויקטים הנדסיים 

באמצעות מינהל הנדסה ניתן לציבור שירות הנוגע לתחומי אחריותן של שתי ועדות עירוניות:

  • ועדת תכנון ובניה - מכח חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, ובכל הנוגע להליכי תכנון עירוני, רישוי בנייה ופיקוח על הבנייה. 
  • ועדת תנועה עירונית – בכל הנוגע להסדרי תנועה ותמרור ברחבי העיר. ראש מינהל הנדסה אחראי ליישם את מדיניות הנהלת העירייה בכל הקשור לבניה ופיתוח ברחבי העיר.

הכנת תכניות עבודה שנתיות בהתאם להחלטות ההנהלה לגבי פרוייקטים לביצוע.
אחריות לתקציבי האגף הרגילים והבלתי רגילים.
ניהול אדמיניסטרטיבי של האגף ואחריות לתאום ושיתוף פעולה מקצועי בין המחלקות השונות בו.
אחריות להוצאה לפועל של תכנית העבודה לרבות מכרזים, התקשרויות עם הקבלנים ומעקב אחר ביצוע ועמידה בלוחות זמנים.