הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טפסים ונספחים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - שנת 2016
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - שנת 2017
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אפריל-ספטמבר 2018
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 2018
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובניה ינואר-יוני 2019
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובניה שנת 2019

תכנון

נספח עיצוב אדריכלי נווה זמר - רע/2015
נספח עיצוב אדריכלי נאות שדה - רע/2019
הנחיות להכנת נספח סביבתי להיתר בנייה – מבנה ציבורי / מסחרי / תעשייתי / רב תכליתי / עירוב שימושים
אוגדן סביבתי לצמודי קרקע
אישור יועץ סביבתי לטופס 4
נספח שימור עצים - תכנית רע/1001 - 01.11.2016

רישוי

מדיניות חניה
מחירון שירותי פרסום לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה

פיקוח

טפסים לפתיחת תיק מעקב בניה

השבחה

תצהיר בקשה לפטור מהיטל השבחה

ועדת תנועה

טופס פניה לועדת התנועה
טופס פניה לועדת התנועה – חניית נכים
חזור ללמעלה
טפסים ונספחים