הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

טפסים ונספחים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - שנת 2016
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - שנת 2017
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אפריל-ספטמבר 2018
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 2018
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובניה ינואר-יוני 2019
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובניה שנת 2019
דוח פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובניה ינואר-יוני 2020

תכנון

נספח עיצוב אדריכלי נווה זמר - רע/2015
נספח עיצוב אדריכלי נאות שדה - רע/2019
הנחיות להכנת נספח סביבתי להיתר בנייה – מבנה ציבורי / מסחרי / תעשייתי / רב תכליתי / עירוב שימושים
אוגדן סביבתי לצמודי קרקע
אישור יועץ סביבתי לטופס 4
נספח שימור עצים - תכנית רע/1001 - 01.11.2016

רישוי

מדיניות חניה
מחירון שירותי פרסום לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה


השבחה

תצהיר בקשה לפטור מהיטל השבחה

ועדת תנועה

טופס פניה לועדת התנועה
טופס פניה לועדת התנועה – חניית נכים
חזור ללמעלה
טפסים ונספחים