הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​תכנית המתאר החדשה – רע/3000 הינה תכנית כוללנית המציבה את יעדי התכנון והפיתוח העתידיים של העיר רעננה.
התכנית נערכה על ידי צוות רב תחומי בראשות האדריכלים פרופ' אלי פירשט, אדר' גידו סגל וצוות אדריכל העיר, ובהובלת מינהל ההנדסה בעיריית רעננה. כמו כן התכנית הוכנה לאורך כל שלביה בשיתוף חברי מועצת העיר, תושביה וגורמים מקצועיים שונים.
התכנית חלה על כל מרחב התכנון של העיר, ומתווה עקרונות ומדיניות ארוכי טווח לתכנון ופיתוח העיר עד לשנת היעד - 2035. 
התכנית מבטאת את צרכי העיר והתמורות החלות בה תוך מגמה לשקף את עקרונות חזון העיר.

מטרות התכנית

הינן יצירת מסגרת תכנונית להגדלת אוכלוסיית העיר לכ– 120,000 תושבים, הגדלת היצע הדירות בעיר, הגדלת אפשרויות התעסוקה ברעננה ליצירת בסיס כלכלי איתן והזדמנויות תעסוקה רחבות על ידי הגדלת שטחי התעסוקה, שימור המרקם העירוני ופיתוח מרחב ציבורי, התחדשות העיר והעצמה ממותנת של מע"ר אחוזה, פיתוח אזורי המגורים והתעסוקה, מרחבים ציבוריים ומוקדים קהילתיים ועיבוי המוקדים הקהילתיים הקיימים, פיתוח מערכות תחבורה המאפשרות נגישות וניידות בין כל חלקי העיר בתחבורה ציבורית, באופניים וברגל, תוך שמירה על איכות הסביבה.
התכנית מתבססת בעיקר על התחדשות עירונית לסוגיה השונים ושומרת על מסגרת התכנון שהותוותה בתכנית המתאר המחוזית תממ/ 3/ 21.
התכנית מחלקת את מרחב העיר ל–10 מתחמי תכנון הכוללים מתחמים למגורים, למע"ר, לתעסוקה, לאזור נופש מטרופוליני ולשטח חקלאי.

לפרטי התכנית לחץ כאן​