הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​תומכי חינוך (סייעות וסייעים)

בשנת 2002 נעשה תיקון לחוק החינוך המיוחד, ונוסף לו פרק על השילוב בחינוך הרגיל. תיקון זה מכונה חוק השילוב. חוק השילוב חוזר ותומך בגישה, המעדיפה שילוב על פני השמה בחינוך המיוחד.

מדיניות משרד החינוך היא לעודד פיתוח תכניות ליצירת כלים ושיטות הוראה מתקדמות לקידום השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת רגילה. תלמידים אלו  המשולבים בגן/בכיתה הרגילים​ מקבלים תמיכה הניתנת להם ע"י הצוות החינוכי של בית הספר או של גן הילדים. 

זכות זו, ללמוד במסגרת נורמטיבית, היא חלק מזכותו של אדם עם מוגבלות לחיות בקהילה ולהשתתף בפעילות הנערכת בה באופן פעיל ושוויוני. הדבר עולה בקנה אחד עם תפיסות חינוכיות, המעלות על נס את החשיבות, שבהקניית התנהגות נורמטיבית לילדים עם מוגבלות, בד בבד עם יצירת חברה סובלנית יותר. ( חוק החינוך המיוחד תשמ"ח -1988).

חוק השילוב מאפשר כמעט לכל ילד, שהוריו חפצים בזה, להשתלב במערכת הלימוד הרגילה, באזור הרישום שלו, עם תלמידים בני גילו, בתכנית לימודים שהותאמה לו ומשמעותית עבורו. 

לצורך יישומו של החוק  מקצה משרד החינוך סייעים.ות לבתי הספר והם.הן אשר מסייעים.ות ומאפשרים.​ות​ לתלמידים בני שילוב להמשיך בלימודיהם ולמנוע את הצורך להפנותם למסגרות החינוך המיוחד.

 תומכי חינוך (סייעות/ים)

סייעות חינוך מיוחד במוסדות החינוך המיוחד ובמוסדות החינוך הרשמיים עוזרות לתלמידים ולצוות החינוך בהתנהלות השוטפת במוסד הלימודים. ​

הסייעות הן חלק בלתי נפרד מהצוות החינוכי של מוסד הלימוד, הן במסגרות החינוך המיוחד והן בכיתות החינוך המיוחד במסגרות החינוך הרשמיות. 

הסייעות במסגרות החינוך המיוחד מתגברות את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד, ובמסגרות החינוך הרשמיות הן מסייעות לתלמידים ברמות תפקוד שונות. 

​הקצאת שעות הסיוע של הסייעת משתנה לפי מדדים שונים ולפי סוג הסייעת.

תנאי העסקה תומכות חינוך (סייעות):​

קישורים