הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אישור שיבוץ

​​​​​​​​​אישור שיבוץ לתלמידים העולים לכיתה א'

קישור לאישור שיבוץ תשפ"ה​​


הרישום לכיתה א' ייערך באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.​

שימו לב! עליכם לוודא טרם הרישום כי כתובת המגורים מעודכנת במשרד הפנים לרעננה.​

​גילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה

כיתה א' – ילדים שנולדו בין התאריכים י"ד טבת התשע"ח​ - 1 בינואר 2018 ועד כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018

*שיטת הרישום:

ברעננה אזורי הרישום נקבעים על פי הכתובות המצויות במשרד הפנים ולפי זרם ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי.
תלמידים, תושבי רעננה, שלמדו בזרם הגנים החרדי המוכר שאינו רשמי ישובצו בבי"ס "יסודי התורה רעננה" (עצמאי), תלמידים שלמדו בגני תל"י ישובצו לבית ספר תל"י.


שיוך רחובות למוסדות חינוך תשפ"ה​​

בתי ספר על אזוריים:​​​

  • בי"ס יחדיו - מונטסורי​
  •  בי"ס תל"י
  • בי"ס מרחב דמוקרטי​
  • בי"ס נועם - בי"ס ממלכתי דתי 
  •  בי"ס עצמאי יסודי התורה - תלמוד תורה ובית יעקב
  • בי"ס חורב - זרם מוכר שאינו רשמי, בי"ס לא עירוני
  • בי"ס חב"ד - זרם מוכר שאינו רשמי, בי"ס לא עירוני

על מנת להירשם לבתי הספר העל אזוריים העירוניים, יש להגיש בקשת העברה באינטרנט.
ברישום לבתי העל אזוריים יש עדיפות לתושבי רעננה.​
הרישום לבתי הספר הלא עירוניים חורב וחב"ד יתבצע במזכירויות בתי הספר.
ברישום לבית הספר "מרחב" ​תינתן עדיפות ברישום אחים ממשיכים, בהיקף של 40% עד לשנת הלימודים תשפ"ז.
​​בהתאם לפסק דין בעניין עת"מ 21632-04-23 נועה מירון ואח' נ' משרד החינוך ואח', לעותרים שילדיהם נרשמו לבתי ספר אלה בין השנים 2018 – 2021

  • בית ספר תל"י -תגבור לימודי יהדות-ביה"ס משתייך לעמותת תל"י רעננה שמטרתה הענקת חינוך יהודי ציוני פלורליסטי באווירה פתוחה וברוח הזמן.
  • בית ספר יחדיו -בשיטה המונטסורית (כיתות א-ג)-החינוך המונטסורי הוא חינוך מדעי שמטרתו להתבונן בילדים, להאמין בהם וליצור עבורם סביבה המעוררת סקרנות ומעודדת למידה ספונטנית דרך הצלחה וסיפוק.
  • ​בית ספר מרחב – דמוקרטי (כיתות א-ט)-החינוך לדמוקרטיה עוסק בסיוע לתלמיד להבין את המטרות שלו בהווה ובעתיד ולעזור לו להגשים אותם, תוך שמירה על כבוד האדם, זכויותיו וחובותיו. החלטות מתקבלות על ידי הרוב וכולם צריכים לכבד אותן.

על מנת לסיים את תהליך השיבוץ יש לאשר שיבוץ בקישור בעמוד זה.
בתום תהליך אישור השיבוץ יישלח מכתב עם הפרטים של ילדיכם לדוא"ל שלכם ולמזכירות בית הספר.
במידה ואינכם מאשרים את השיבוץ ומבקשים לרשום את ילדיכם לבית ספר אחר ברעננה, עליכם לבקש העברה.​

*במידה ואין הסכמה בין ההורים בנושא השיבוץ, יש ליידע את יחידת הרישום במייל ולהציג החלטת בית משפט עדכנית.​

הרישום לבתי הספר עצמאי יסודי התורה, מרכז חינוך תורני חורב  וחב"ד רעננה ייערך בבתי הספר.
הורים לילדים שלא למדו בגנים העירוניים ברעננה מתבקשים ליצור קשר עם יחידת הרישום על מנת שילדיהם יקבלו שיבוץ לבתי הספר בעיר בהקדם.
​יש לעדכן את יחידת הרישום בכל שינוי בכתובת.

דוא"ל:  rishum@raanana.muni.il

כל המסמכים זמינים בקישור טפסים והנחיות.​


​​