הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס ויתור סודיות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

טופס ויתו​ר סודיות

יש לצרף את הטופס שיתקבל במייל לבקשה באתר
מיועד עבור תושבים חדשים ותלמידים בהליך של העברה או עזיבה הרשות​


הנדון: טופס ויתור סודיות

הרינו מבקשים בזאת להעביר את ממצאי הבדיקות ו/או הנתונים ו/או חוות דעתכם ו/או המלצותיכם על בני / בתיבנושא חינוך


אל: צוות מינהל החינוך, קב''ס/ית, עיריית רעננה וצוות ביה''ס הקולט ברעננה

הרינו מוותרים בזה על חובתכם לשמירת סודיות בנושא חינוך כלפי הנ''ל​​