הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הסכמת הורים לשינוי זרם

​​​​​​​​​​​​​​​​הסכמת הורים לשינוי זרם

(ממלכתי/ממלכתי דתי/מוכר שאינו רשמי/ מיתרים )
יש לצרף את הטופס שיתקבל במייל לבקשה באתר

אני החתום מטה

*יודעים ומאשרים מעבר מזרם לזרם - יש לבחור את הזרם

במקרה בו שני ההורים אינם מתגוררים באותה הכתובת יש למלא טופס הצהרה והתחייבות הורים שנמצא באתר הרישום, טפסים והנחיות.

​​למילוי כתב הצהרה והתחייבות הורים >​