הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצהרה על כתובות תלמידים והורים - גני ילדים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עבור תושבים שכניסתם לנכס היא עד דצמבר 2023  

יש לכתוב תאריך בתבנית dd/mm/yyyy

מתחייב/ת לשנות את כתובתי בתעודת הזהות / ארנונה על שמי בנכס עד למעבר לכתובת הנ"ל.

לתושבים חדשים בעיר שכניסתם לנכס היא עתידית

לא ניתן לרשום תלמידים ללא מילוי כל התנאים הללו. 

ידוע לי, שכל עוד לא תשונה הכתובת בתעודת הזהות לא תוכל רשות רעננה לשבץ את ילדיי או שתוכל לבטל את רישומם במוסדות החינוך בעיר.

ידוע לי לאחר שהוזהרתי שעלי לומר את האמת, ואם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.  וכי החתימה מטה היא חתימתי וכי כל הכתוב בהצהרה זו היא אמת ונכון.


יש לכתוב תאריך בתבנית dd/mm/yyyy

​​​