הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פרויקט השאלת ספרי לימוד

​​​​​​​​פרויקט השאלת ספרי לימוד


פרויקט זה הוקם במטרה להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד. בפרויקט זה תלמידים מחזירים מדי שנה את הספרים המשומשים ומקבלים חבילה מוכנה של ספרי לימוד (משומשים) וחוברות (חדשות) לשנה הבאה.

התלמידים מחויבים בשמירה על הספרים שברשותם. אנו מאמינים כי בכך נוכל לתרום לחינוך הילדים לערך של כבוד לספר ופיתוח תחושת אחריות אישית לרכוש שאמור לשרת את הכלל.

​הפרויקט אינו מצטמצם בתחום של ספרי הלימוד, אלא מהווה גם פרויקט חברתי- קהילתי מן המעלה הראשונה. התנדבות הורים לשלבי איסוף הספרים וחלוקתם חיונית.

עלות ההשתתפות בפרויקט 280 ש"ח א'-ט'. 320 ש"ח י' -יב' בכפוף לאישור תשלומי הורים תשפ"ב. (ייתכן עידכון מחיר בהתאם להנחיות משרד החינוך).

התלמידים המשתתפים בפרויקט מחויבים בהחזרת ספרי הלימוד של שנה"ל הנוכחית. מי שאין בידו ספר במצב תקין להחזיר בסיום השנה ידאג להביא במקומו לבית הספר ספר חדש או משומש במצב טוב.

לוחות הזמנים 

  • את הצ'קים יש להעביר לפקודת מזכירות בית הספר עד תאריך 10/6/21 בצרוף הספח מצורף מטה חתום. (במידה וישנם כמה אחים בבית הספר יש לצרף ספח נפרד עבור כל אחד).  אין בפרויקט זה הנחת אחים. אין לתת צ'ק דחוי. 

  • לא ניתן יהיה לאשר בשום מקרה הצטרפות מאוחרת לפרויקט, במידה וטרם ברור היכן ילדכם ילמד בשנה הבאה, יש להפקיד צק בבית הספר הקיים או במחלקת החינוך בעיריית רעננה. 

  • במהלך השבוע האחרון ללימודים ייאספו הספרים מידי התלמידים (ספרי תשפ"א), אנא בדקו כי הספרים במצב תקין (אין צורך בהחזרת חוברות עבודה). התלמידים יקבלו את רשימת הספרים שעליהם להחזיר. גם מי שמצטרף לראשונה למיזם זה מחויב בהחזרת ספרי הלימוד של תשפ"א. תלמידי ו' המצטרפים לפרויקט השאלת הספרים בחטיבה, צריכים להשאיר את ספרי כיתה ו' בבית הספר היסודי (גם אם לא היו חלק מהפרויקט בשנה זו). 

  • במהלך השבועיים האחרונים של החופש הגדול, תוזמנו לקבל את חבילת הספרים לשנה"ל תשפ"ב. 


במידה וברצונכם לשנות את השיבוץ לבית הספר (בשל קיום ועדת השמה, בקשת העברה ועוד) יש להפקיד המחאה במחלקת החינוך בעיריית רעננה או במזכירות בית הספר אליו שובץ ילדכם, בסיום התהליך תועבר ההמחאה לבית הספר בו ילמד ילדכם.


לא ניתן יהיה לאשר בשום מקרה הצטרפות מאוחרת לפרויקט, במידה וטרם ברור היכן ילדכם ילמד בשנה הבאה, יש להפקיד המחאה בבית הספר הקיים או במחלקת החינוך בעיריית רעננה. 

​​​​א​נו מקווים כי תמצאו את פרויקט השאלת הספרים יעיל, חסכוני ומקדם ערכים חברתיים.

היערכות לתכנית - קישור לאתר משרד החינוך

למידע נוסף, ניתן לפנות למזכירות בית הספר. 

ספח נלווה לתשלום 

 
אישור הצטרפות לפרויקט השאלת ספרים תשפ"ב

קראתי את פרטי התכנית ואני מבקש להצטרף אליה.
ידוע לי כי תנאי להצטרפות החזרת ספרי הלימוד של תשפ"א במצב טוב (אין צורך בהחזרת חוברות עבודה), 
​וכי לקראת תשפ"ב אקבל ספרים משומשים במצב טוב על פי רשימת ספרי הלימוד של בית הספר וכן חוברות עבודה.

מצורף בזה תשלום עבור בני/ביתי  __________  עולה לכיתה ________ 

שם ההורה: __________    חתימה: ________________