הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​גני ילדים-​מידע כללי 

גנים עד השעה 14:00

הגנים פועלים עשרה חודשים בשנה מה-1 בספטמבר ועד ה-30 ביוני, למעט החופשות המאושרות על ידי משרד החינוך
שעות הפעילות: בימים א'-ה' 7:30-14:00, יום ו' 7:30-12:45
ארוחות עשר באחריות ההורים
צוות הגן: גננת משרד החינוך וסייעת. בגני הטט"ח בלבד, סייעת נוספת בגן מעל 30 ילדים על פי הנחיות משרד החינוך.

גני יום לימודים ארוך (יול"א)

העירייה מפעילה גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים-דתיים במתכונת יום לימודים ארוך (יול"א) 
בגנים לומדים ילדים בגילאי חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה.
הגן פועל מה-1 בספטמבר ועד ה-8 באוגוסט וכן בחופשות המאושרות על ידי משרד החינוך.
לוח החופשות יופיע באתר העירוני לקראת פתיחת שנת הלימודים.
שעות הפעילות: בימים א'-ה' 7:10-16:30, ביום ו' 7:10-12:45
בין השעות 7:10-14:00 הגן פועל במתכונת רגילה
ובין השעות 14:00-16:30 בתוכנית מורחבת ובתיאום מול משרד החינוך
כלכלה: ארוחת עשר-באחריות ההורים, ארוחת צהרים חמה בשרית – באחריות הרשות המקומית 
מעל 30 ילדים על פי הנחיות משרד החינוך. צוות הצהריים כולל גננת או מובילת יול"א וסייעת.

מידע כללי לגבי גנים עד השעה 14:00 וגני יום לימודים ארוך (יול"א)

מספר ילדים בגן: עד 35 ילדים בכל גן
הרכב גילאי בגן: ההרכב נקבע בסוף תקופת הרישום ונתון לשינויים על פי מאפייני הרישום באותה שנה
שיבוץ לגן: השיבוץ ייעשה בכפוף למאפייני הרישום (גיל, זרם – מ"מ/ממ"ד, מסלול – יול"א/ עד 14:00) בחלק משיקולי השיבוץ אתם רשאים לציין את העדפתכם לשיבוץ. ההחלטה תתבצע לאחר מיפוי כלל צורכי ילדי העיר, באופן שייתן מענה מיטבי לשיקולים והקריטריונים העולם מן השטח ולא בהכרח באופן התואם את בקשות ההורים לשיבוץ ילדיהם.
לעירייה תשמר הזכות להעביר ילד מגן יול"א לגן אחר (חצי יום) מנימוקים פדגוגיים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כן תהא רשאית העירייה לקצר את יום הלימודים ו/או להפסיקם לפני חופשת הקיץ.

גנים ייחודיים 

ברחבי העיר פועלים מספר גנים ייחודיים:
 • גנים ממלכתיים לתגבור לימודי יהדות (תל"י)
 • גן מוסיקלי
 • גן ברוח השיטה המונטסורית
 • גנים ממלכתיים-דתיים זרם חב"ד/תורני
 • גנים מוכרים שאינם רשמיים
לגנים אלה רשאים להירשם ילדים המתגוררים בכל רחבי העיר.

​גני תל"י (תגבור לימודי יהדות)
גני תל"י משתייכים לעמותת תל"י רעננה שמטרתה הענקת חינוך יהודי ציוני פלורליסטי באווירה פתוחה וברוח הזמן. בגנים אלה נחשפים הילדים לתכנים מן התרבות היהודית כגון: סיפורי התורה, פרשת השבוע, ראשי חודש ומשתתפים מדי יום בתפילת השחר.

לתל"י מגיעים ילדים ממשפחות ממגוון רחב של זרמים ביהדות והנחלת החינוך היהודי נעשית תוך פתיחות חברתית, סובלנות לאחר, כבוד לזולת ואמונה בשוויון הזדמנויות לבנים ולבנות.
 • הלימודים בגני תל"י הם יול"א (יום לימודים ארוך) 7:30-16:30
 • השיבוץ לגני תל"י נעשה ע"י הגרלה בנוכחות עורך דין לכלל השכבות
 • עיריית רעננה שמה לעצמה מטרה ברורה לאפשר לילדי הגנים הנמצאים במסגרות, להמשיך גם בשנים הבאות
 • בחירת גן תל"י מחייב רישום ותשלום לכל שנת הלימודים
 • גני תל"י הם חלק מעמותת תל"י. הורי הגנים משלמים דמי חבר עמותה עבור פעילויות הקשורות לעמותה. הורים הנכנסים לגני תל"י מחויבים לכספי העמותה ולעקרונות החינוך
עמותת תל"י – לורן: 054-6680533 | דוא"ל: tali-office@012.net.il

גן מוסיקלי
גן בו הילדים ילמדו עקרונות מוסיקליים הכוללים: שירה, נגינה ומושגי יסוד. התכנית כולה מושתתת על רעיון של גנים מוסיקלים בגרמניה ומתוקצבת ע"י משרד החינוך והמרכז למוסיקה ברעננה ברשות הגב' לימור עקטא

 • הלימודים בגן המוסיקלי הם יול"א (יום לימודים ארוך) 7:30-16:30
 • השיבוץ לגן המוסיקלי נעשה ע"י הגרלה בנוכחות עורך דין לכלל השכבות
 • עיריית רעננה שמה לעצמה מטרה ברורה לאפשר לילדי הגן הנמצאים במסגרת להמשיך גם בשנים הבאות
 • בחירת הגן המוסיקלי מחייבת רישום ותשלום לכל שנת הלימודים

גן ברוח השיטה המונטסורית
החינוך המונטסורי הוא חינוך מדעי שמטרתו להתבונן בילדים, להאמין בהם וליצור עבורם סביבה מלאה בעזרים מונטסורים ייחודיים, שתפקידם לעורר סקרנות ולעודד למידה ספונטנית דרך הצלחה וסיפוק. הסביבה מתוכננת בקפידה כדי לתת מענה הולם לצרכים הלימודיים של כל ילד וילדה הנמצאים בכיתה ולקדם התפתחות חברתית, נפשית ופיזית. הגן ברוח השיטה המונטסורית משלבים אלמנטים ערכיים ולימודיים המבוססים על הגישה המונטסורית יחד עם גישות ושיטות אחרות המקובלות בחינוך. בגן הילדים נהנים ממסגרת חינוכית עשירה בתכנים. בתוך מסגרת זו ניתנת לילדים אפשרות בחירה ומרחב פעולה אישי וקבוצתי.

 • הלימודים בגן המונטסורי הם יול"א (יום לימודים ארוך) 7:30-16:30
 • השיבוץ לגנים המונטסורים נעשים ע"י הגרלה בנוכחות עורך דין לכלל השכבות
 • עיריית רעננה שמה לעצמה מטרה ברורה לאפשר לילדי הגנים הנמצאים במסגרות, להמשיך גם בשנים הבאות
 • בחירת גן מונטסורי מחייבת רישום ותשלום לכל שנת הלימודים
 • אין אפשרות בחירת גן במעמד השיבוץ
 • יש לקחת בחשבון כי מיקום הגן עלול להשתנות עקב צרכי רישום​
גני חב"ד
​ברעננה 6 גני חב"ד לגילאי 3-6 הפועלים תחת עיריית רעננה ובפיקוח משרד החינוך
 • הלימודים בגני חב"ד הם יום לימודים קצר עד השעה 14:00
 • אחריות לתפעול צהרוני חב"ד ורישום לצהרונים מתבצעת מול חב"ד
 • השיבוץ לגני חב"ד נעשה ע"י הגרלה בנוכחות עו"ד לכלל השכבות
 • עיריית רעננה שמה לעצמה מטרה ברורה לאפשר לילדי הגן הנמצאים במסגרת להמשיך גם בשנים הבאות.

רישום לגני מוכר שאינו רשמי
על מנת לרשום לגן מוכר שאינו רשמי, יש לפנות לגן המבוקש ולקבל טופס נספח ד' אותו יש להעלות לאתר הרישום המקוון בצירוף צילום תעודת זהות עם ספח פתוח של שני ההורים.

תוכניות העשרה 

סל תרבות:
סל התרבות העירוני מאפשר לילדי רעננה צפייה מושכלת במגוון אומנויות מתוך הכרה בתרומתן ליחיד ולחברה. תוכנית סל התרבות מעשירה את עולמו של הילד, מרחיבה את טווח ההתעניינות שלו, מגבירה את מעורבותו החברתית, מפתחת כישורי הערכה וביקורת ומרחיבה את התשתית התרבותית המשותפת. במסגרת סל תרבות קיימות אפשרויות בחירה של צפייה בהצגות תיאטרון ומופעי מחול. תוכנית סל התרבות מקיפה את כלל ילדי העיר ומהווה נדבך ראשון בתוכנית רצף רב שנתי המונהגת במערכת החינוך ברעננה 
תל"ן:
תוכנית לימודים נוספת​
חינוך גופני:
פרוייקט העשרה בספורט בו נוטלים חלק ילדי הגנים. הפעילות מתקיימת אחת לשבוע והיא כוללת הפעלה בספורט ותנועה ע"י מורים מקצועיים. בגני היול"א הפעילות מתקיימת בשעות אחה"צ.
ריתמוסיקה:
שיעורי ריתמוסיקה ע"י מורות מוסמכות בהלימה לתוכנית הנלמדת בגן.

הנחיות רישום 

על מנת לבצע את הרישום, עליכם להיכנס לאתר הרישום המקוון בתקופת הרישום (פתוח 24 שעות)
ולמלא אחר הוראות הרישום המפורטות באתר. בסיום התהליך יתקבל אישור לתיבת הדוא"ל שלכם. יש לשמור אישור זה.
 • הרישום לגנים לא מתחדש משנה לשנה, לכן יש לבצע רישום לשנת הלימודים הבאה גם אם ילדיכם ימשיך באותו גן.
 • בתום תקופת הרישום האתר המקוון ייסגר, לאחריו יפתח האתר לתקופה קצרה נוספת לרישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד
 • הורים שאינם מתגוררים יחד באותה הכתובת, מתבקשים לצרף טופס תצהיר הורים חתום.

שינוי כתובת המגורים ותושבים חדשים:
לשנת תשפ"ה ניתן לשנות כתובת בזמן הרישום באתר החדש בתוספת המסמכים הרלוונטיים, ללא המסמכים הפנייה לא תענה
 • צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת של שני ההורים
 • חוזה רכישה / שכירות
 • טופס תשלום ארנונה בו מצוינת הכתובת המעודכנת בעיר
 • תושבים חדשים מתבקשים לצרף טופס ביטול רישום מהרשות בה התגוררו (גם אם לא ביצעתם רישום לגן עירוני)

לתושבים חדשים בעיר שכניסתם ​לנכס היא עתידית עד דצמבר 2024:

 • יש לצרף טופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו
 • יש לצרף צילום ת.ז עם כתובת מעודכנת של שני ההורים
 • הורים שאינם מתגוררים באותה כתובת, או הורה עצמאי יש לצרף הצהרת הורים (ומסמכים נלווים). 
 • חוזה שכירות/חוזה רכישת דירה/היתר בניה מלא וחתום.
 • יש להוריד ולמלא טופס מאתר העירייה: הצהרה בכתב על כתובת תלמיד/ה וכתובת הורים – לשנת תשפ"ה עבור תושבים שכניסתם לנכס היא עד דצמבר 2024
 • לא ניתן לרשום תלמידים ללא מילוי כל התנאים הללו.  
 • ידוע לי, שכל עוד לא תשונה הכתובת בתעודת הזהות לא תוכל רשות רעננה לשבץ את ילדיי או שתוכל לבטל את רישומם במוסדות החינוך בעיר.  
 • ידוע לי לאחר שהוזהרתי שעלי לומר את האמת, ואם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק. 
השיבוץ לגן מותנה בקבלת כל המסמכים הנדרשים. מתן כתובת כוזבת מבטל אוטומטית את אישור הרישום. שינוי כתובת כדי להשתייך לגן מסוים הינו עבירה על החוק.

רישום לא מקוון:
מיועד לתושבי חוץ בעלי אישור לימודי חוץ ונרשמים בעלי דרכון זר בלבד אוכלוסייה המתגוררת ברעננה שאיננה בעלת אזרחות של קבע
עולים חדשים – רישום יעשה רק עם העלייה לארץ בצירוף תעודת זהות ותעודת עולה
ובמהלך שנת הלימודים לאחר שהחלה.
יש להוריד את הטפסים הבאים מאתר העירייה ולהעביר לדוא"ל: ganim@raanana.muni.il
 • טופס רישום בהתאם לגיל
 • טופס התחייבות כספית
 • כתב התחייבות במסגרת יום לימודים ארוך (יול"א) בהתאם לרישום לגנים אלו
 • צירוף ת.ז של שני ההורים עם ספח פתוח וחוזה מכר/דירה

קריטריונים לשיבוץ:
מחלקת גני הילדים עושה מאמצים רבים בשיבוץ הילדים בהתאם למקום המגורים, לזרם החינוכי המבוקש ולתאריך הלידה. יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים. השיבוץ לגנים נעשה בהתאם לנרשמים באותה שנה באותו אזור על פי הקריטריונים שיפורטו להלן. הגן בו שובץ ילדכם בשנה נוכחית אינו מבטיח שיבוץ באותו הגן בשנה שלאחריה. ילדים המשובצים בשנה הנוכחית, בגן מחוץ לאזור מגוריהם, יתכן וישובצו בשנת הלימודים הבאה בגן השייך לאזור מגוריהם, בהתאם לנתוני הרישום שיתקבלו.
זרם חינוכי – על פי בחירת הורים (ממלכתי/ממלכתי דתי/חב"ד/מוכר שאינו רשמי)
גיל הילד – בהתאם לתאריך הלידה
אזור מגורים – על פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות וחוזה רכישת דירה / חוזה שכירות
איזון הגן – בנים, בנות במידת האפשר
מענה לצרכים ייחודיים על פי שיקולים
ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמי – ילד שיירשם לאחר תקופה זו, לא יובטח מקומו בגן הסמוך לאזור מגוריו

הגשת ערר
ניתן להגיש בקשת ערר לאחר קבלת השיבוץ על ידי מילוי בקשה בלינק אשר יצורף לתוצאות השיבוץ.
מועד הגשת הערר: לא יאוחר מ-14 ימים לאחר שליחת תשובות השיבוץ. המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ. לא ניתן לבטל בקשת העברה לאחר שנקלטה במערכת.
במידה ולא נוכל לאשר את בקשת העברה, יישמר השיבוץ המקורי לגן.

לידיעתכם! אין הרשות מתחייבת לקבל את הילד/ה לגן המבוקש. פתיחת גן מותנית במספר נרשמים. השיבוץ וההרכב הגילאי בגן יקבע בהתאם לאמות המידה הנהוגות ברשות, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות.
ייתכנו שינויים באיוש צוות הגן. שיבוץ הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ על ידי מפקחות משרד החינוך.
ייתכנו שינויים במיקום הגן ובשנתון גילאי הילדים בשנת הלימודים תשפ"ה.

שכר לימוד 

לנרשמים באמצעות אתר האינטרנט, גביית שכר הלימוד לנרשמים חדשים נעשית באמצעות כרטיס אשראי והוראת קבע בלבד.
במידה ואינכם נרשמים באמצעות המערכת המקוונת, הנכם מתבקשים לחתום על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד הנמצא באתר העירייה העירוני.
במידה ואינכם נרשמים באמצעות האינטרנט, כל מנת שהרישום יהיה בר תוקף, חייב הרושם לחתום במקום המיועד לכך.
לנרשמים שלא באמצעות האינטרנט, יש לשלוח את הטפסים לדוא"ל: ganim@raanana.muni.il הרישום יושלם רק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים. 

שכר לימוד בגני יול"א - יום לימודים ארוך (בכפוף לאישור משרד החינוך)
 • שכר הלימוד הינו עבור הפעילות החינוכית, חוגי העשרה וההזנה בשעות אחה"צ וחופשות.​
 • שכר הלימוד נקבע על ידי עיריית רעננה. בשנת הלימודים הנוכחית שכר הלימוד עומד על 1,180 ₪ לחודש. בשנת הלימודים הקרובה התוכנית ושכר הלימוד יהיו בכפוף ובתאום עם משרד החינוך.
 • גביית שכר הלימוד נעשית באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק (הור את קבע).
  החל מחודש ספטמבר 2024 ועד חודש יולי 2025 לנרשמים החדשים בלבד, תגבה מקדמה בסך 600 ₪ במהלך חודש מרץ. מקדמה זו תקוזז בעת ביצוע תשלום חודש ספטמבר 2023.
 • ידוע לי כי במידה ואבטל רישומו/שהותו של ילדי/תי בגן, אחויב בתשלום בגין כל אותו חודש בו ביצעתי את הביטול.
 • ידוע לי כי במידה ואבטל רישומו/שהותו של ילדי/תי בגן וזאת החל מחודש יולי לאותה שנת הפעילות נשוא כתב התחייבות זה, אזי אחויב בתשלום מלא בגין כל יתרת התקופה הנותרת וזאת מחודש יולי ועד לחודש ספטמבר.

תשלומי הורים על פי חוזר מנכ"ל
ביטוח תאונות אישיות | סל תרבות | תל"ן (תוכנית לימודים נוספת)
יתכנו שינויים בכפוף לאישור ועדת החינוך של הכנסת

מועדי החיוב:
אוקטובר – ביטוח+סל תרבות+ועד הורים עירוני וארצי 69 ₪ + 67 ₪+3 ₪ 
נובמבר   – תל"ן (גני חצי יום + יול"א) 140 ₪
דצמבר   – תל"ן (גני חצי יום+יול"א) 160 ₪ 
פברואר  – תל"| (גני חצי יום) 140 ₪ 
מרץ        – תל"ן (גני חצי יום+יול"א) 160 ₪ 

*המערכת מאובטחת באופן שוטף באמצעות כלי אבטחה מתקדמים ביותר. כל הפרטים הנמסרים נשמרים בבסיס נתונים מאובטח ונעשה בהם שימוש לצורכי הרישום למוסדות החינוך בלבד.

ביטול רישום
על מנת לבצע ביטול רישום, יש להיכנס לאתר העירייה – מחלקת גני ילדים ולבצע את הביטול דרך האתר המקוון בלבד +דיווח למייל הגנים:  ganim@raanana.muni.il
ביטול הרישום יבוצע רק עם קבלת אישור בכתב ממחלקת גני הילדים.
 • במקרה של ביטול רישום לאחר ה-1 ביולי 2024 תוחזר מחצית המקדמה בלבד
 • במקרה של ביטול רישום לאחר ה-27 לאוגוסט 2024 לא יוחזר תשלום המקדמה
 • הודעה לאחר ה-1 בספטמבר 2024, לא יוחזר תשלום היול"א לחודש ספטמבר

הנחות בשכר הלימוד עבור גני יול"א
ההכנסה לנפש הקובעת לצורך מתן הנחה בשכר לימוד ליול"א היא 2,000 ₪ ברוטו לחודש וזאת בתנאי ששני בני הזוג עובדים במשרה מלאה. שלושה אחים בגן יול"א – זכאים להנחה בגין שלישייה.
הנחות ניתנות לאחר הצגת האישורים המתאימים לרשות המקומית, כמפורט בטופס בקשת ההנחה (טופס ההנחה יועלה לאתר במהלך חודש אוגוסט) ועדת ההנחות תדון בבקשות במהלך חודש אוקטובר 2023.
לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת גני הילדים. ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים, לא נוכל לדון בבקשה וייקבע שכר לימוד מירבי.
לא תינתנה הנחות בשכר הלימוד לבקשות שתגענה לאחר ה-30.9.24​.

הנחות למשפחות עצמאיות
ניתנות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה עבור משפחות עצמאיות (גרוש/ה, אלמן/נה, יחידני/ת)
בתחילת שנת הלימודים פועלת העירייה לקבלת אישור למתן הנחות משרד הרווחה. רק לאחר קבלת אישור זה, ניתן יהיה להגיש בקשה להנחה באמצעות האתר של משרד התמ"ת. הודעה על כך תישלח להורים באמצעות המייל. גובה ההשתתפות בתשלום לצהרונים יקבע על פי מבחן הכנסות. פרטים נוספים באתר התמ"ת.

מרכזי שירות לגיל הרך 

מתי"א – מרכז תמיכה ישובי איזורי – יעקב אורלנד 7
גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך, הנותן מענה חינוכי טיפולי לילדים בעלי צרכים מיוחדים שעברו אבחונים וועדות שילוב ונמצאו זכאים לתמיכה מסל השילוב, מוביל ומפעיל את תוכניות השילוב בגני הילדים במת"י באמצעות גננות משלבות וצוות פרא-רפואי.
מנהלת המתי"א: טלי כהנוביץ
מנהלת תחום הגיל הרך: קרין קולסקי karink@raanana.muni.il
ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 | 09-8952800

שפ"ח – שירות פסיכולוגי חינוכי התפתחותי – י.ל פרץ 31
השפ"ח מלווה את גני הילדים העירוניים ועובד בשיתוף פעולה עם הגננות, הצוותים החינוכיים, הורים ומינהל החינוך, לרווחתם הריגשית של ילדי הגן. השפ"ח נותן ייעוץ לגננות ולהורים בנושאים התפתחותיים מגוונים וכן מלווה את תהליך הערכת המוכנות לבית הספר.
מנהלת השפ"ח: אורית מופז | ראש מדור גנים: יונה גולדשמיט
ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 | 09-8952800

מפקחות משרד החינוך:
ליאת אייל, מפקחת על גני ילדים ממלכתי | 03-6896586 | liatey@education.gov.il
ענת יארו, מפקחת על גני ילדים ממלכתי דתי | 03-6896692 | anatyarrow@gmail.com
עדינה בר עליה, מפקחת על גני ילדים חינוך מיוחד ממלכתי | 03-6896892 | adinabar@education.gov.il
רונית וייס, מפקחת על גני ילדים חינוך מיוחד ממלכתי דתי | 03-6896892 | ronitwi@education.gov.il
רבקה מלוב, מפקחת על גני ילדים חב"ד | 03-6896768 | rmalov770@gmail.com
יו"ר הנהגת הורי גני הילדים – ועד הורים ישובי טל ליטני וטלמור ריכטר | raanana.vaadganim@gmail.com

​חינוך מיוחד 

ברעננה יש 22 גני חינוך מיוחד המיועדים לילדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד:
רעננה שומרת לעצמה את האפשרות לפתוח גנים נוספים של חינוך מיוחד בהתאם לצרכי העיר
 • גנים לילדים מעוכבי התפתחות 
 • גנים לילדים על הרצף האוטיסטי
 • גן לילדים עם מוגבלות מוטורית
בכל גן הצוות החינוכי מגבש תוכנית לימודים אישית (תל"א) עבור כל ילד בשיתוף פעולה עם המשפחה. בכל גן חינוך מיוחד יש מספר מועט של ילדים וצוות מטפלים רחב מתחומים שונים, בכדי להעניק לכל ילד את הטיפול המתאים בהתאם ליכולותיו וצרכיו הייחודיים.
צוות הגנים מלווים על ידי מדריכה פדגוגית, צוות המתי"א ופסיכולוגית מטעם השפ"ח שתפקידה לתת מענה לצוות ולמשפחות.
גני החינוך המיוחד נמצאים בקרבת גני עירייה אחרים, מתוך תפיסה וראייה של חיי קהילה משותפים ומפרים, המזמנים פעילויות משותפות ומגוון התנסויות חברתיות ולימודיות.
ילד ישובץ לגן חינוך מיוחד רק לאחר שיקבל זכאות בוועדת אפיון וזכאות.
להתייעצות: מחלקת חינוך מיו​חד | 09-7610213 | שירות פסיכולוגי 09-8952800

רישום לגן חינוך מיוחד:
במידה וילדכם רשום בשנה נוכחית בגן חנ"מ: יש לבצע את הרישום באמצעות האתר המקוון, בבחירת גן יפתח אוטומטי גן חינוך מיוחד. השיבוץ לגן יעשה לאחר החלטת ועדת השיבוץ (שפ"ח, מתי"א, מחלקת גני ילדים)
במידה וילדכם זקוק לשירותי חינוך מיוחדים: יש לבצע רישום לגן רגיל באמצעות המערכת המקוונת ובמקביל להיות בקשר עם מחלקת ​חינוך מיוחד ולהעביר אליהם באמצעות מייל:​ shiraco@raanana.muni.il
 מסמכים קבילים לצורך קיום ועדת זכאות עד ל-30.3.24​ ​

לשאלות נוספות ניתן לפנות: