הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס מגן חינוך

​​​​​​​​טופס הסכמה לביצוע בדיקות לגילוי​ נגיף הקורונה במסגרת 'מגן חינוך'- רעננה

רקע:

על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל, ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה, אנו מצטרפים ל​תכנית 'מגן
חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים. במסגרת מגן חינוך נבדוק את
התלמידים והמורים אחת לשבוע ובכך נצמצם את ההדבקות התוך-בית ספריות ונתרום להשארת בית הספר פתוח לאורך זמן.
במידת הצורך תעלה התדירות לפעמיים בשבוע.

שיטת הדגימה והבדיקה:

 1. הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף.
  חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום דרך חלל האף).

 2. הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר – בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת, כאשר באיגום מהיר נדגמים
  בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית.

 • כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הכיתה מוגדרת כשלילית.
 • כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הכיתה ייכנסו לבידוד (אותה הקפסולה).

אם נעשה איגום מהיר המבחנות היחידניות תבדקנה ויאותר החיובי, אם נעשה איגום רגיל ללא מבחנות יחידניות יחזרו לבדוק שנית את 
הקבוצה כדי לאתר את החיובי/ים.
השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת, הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.​יש לרשום מספר מלא כולל ספרת ביקורת

במידה וסימנתי מאשר.ת אני נותנ.ת את אישורי והסכמתי לכך ש:

 • בני / בתי ייבדקו בדיקות קורונה במסגרת תכנית "מגן חינוך" כאמור בהסבר המפורט לעיל.
 • במקרה של איתור חיובי, המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שמוסמך מטעמו ברשות המקומית, למשרד החינוך ולמנהל/ת בית הספר.
 • לבני/ביתי אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת מהם להיבדק.

​​