הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בקשה לאישור לימודים מחוץ לרעננה

בקשה לאישור לימודים מחוץ לרעננה

שימו לב! פרטי הבקשה יועברו לאישור מנהל/ת המחלקה או ידונו בוועדת העברות

נא להזין סמל בית ספר בספרות בלבד
נא להעלות קובץ שגודלו לא יעלה על 1.5 MB.
נא להעלות קובץ שגודלו לא יעלה על 1.5 MB.

* במידה וההורים אינם מתגוררים יחד, על כל הורה למלא את הטופס בנפרד, למלא טופס הצהרת הורים ולצרף הסכמת הורים למעבר על גבי צילום ת"ז
ניתן למצוא את הטופס באתר רישום בתי ספר - הנחיות וטפסים