הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בקשה לאישור לימודים ברעננה לתושבי חוץ

בקשה לאישור לימודים ברעננה לתושבי חוץ

יש לעיין בהנחיות לרישום תושב חוץ באתר האינטרנט העירוני, רישום בתי ספר-הנחיות וטפסים

שימו לב! פרטי הבקשה יועברו לאישור מנהל/ת המחלקה או ידונו בוועדת העברותיש לעדכן לפי התבנית dd/mm/yyyyנא להעלות קובץ שגודלו לא יעלה על 1.5 MB.
נא להעלות קובץ שגודלו לא יעלה על 1.5 MB.
* בתהליך הרישום לבית הספר ברעננה חייבים להציג אישור מהרשות השולחת * במידה ואין התחייבות כספית, יש להשלים תשלומים בחשבות אגף החינוך 09-7610353 (למעט ספורטאים שאושרו)
ניתן למצוא את הטופס באתר רישום בתי ספר - הנחיות וטפסים
נא להעלות קובץ שגודלו לא יעלה על 1.5 MB.
* במידה וההורים אינם מתגוררים יחד, על כל הורה למלא את הטופס בנפרד, למלא טופס הצהרת הורים ולצרף הסכמת הורים למעבר על גבי צילום ת"ז
ניתן למצוא את הטופס באתר רישום בתי ספר - הנחיות וטפסים