הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שאלות נפוצות ברישום לגני ילדים

 • הרישום לגן מתבצע באמצעות היישום האינטרנטי, הרישום לגן הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט תשפ"א, 14 בינואר 2021  ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"א, 3 בפברואר 2021.

 • כן. הרישום לגן מחויב בכל שנה מחדש, גם אם ילדך מבקר השנה בגן וברצונכם להשאירו באותו גן.

 • בסיום ביצוע הרישום תקבלו מייל ומסרון לנייד המאשר כי התהליך הסתיים בהצלחה. במקרה ולא התקבלה הודעה, לא נקלט הרישום לגן ויש לחזור ולבצע את התהליך שנית.

  חשוב לשמור את האישור שמתקבל.

 • אין משמעות ליום בו בוצע הרישום לגן כל עוד בוצע בטווח התאריכים שנקבע.

 • ניתן להירשם ברישום מאוחר באמצעות האתר העירוני, השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי.


 • רשימת הגנים עם האפיון הגילאי לשנת הלימודים הבאה תופיע באתר העירוני עם פתיחת הרישום עם זאת ייתכנו  שינויים באפיון הגן והרכבו בעקבות הצרכים הנאספים לאחר הרישום. • כחלק מהתפיסה החינוכית של שיבוץ הילדים בגנים ברעננה, קיימת חשיבות רבה באפיון הגנים ובשיוך גנים קבועים לגילאי טרום טרום חובה.
  גנים אשר יהיו מותאמים הן מבחינה פדגוגית והן מבחינת ציוד הגן והצוות בו.
  חשוב לציין כי אפיון גילאי הגנים נקבע תוך מכלול שיקולים ובשיתוף עם מפקחות משרד החינוך.
  עקרון זה של "צביעת" גני טרום טרום חובה, כבר השתרש בעיר לאורך השנים בהדרגה ובאופן לא פורמלי ועתה בתוכנית האב לחינוך ברעננה, התקבל כקו מנחה ע"י הצוות החינוכי, מפקחות משרד החינוך והנהגת ההורים.
  גילאי טרום חובה וחובה יהיו בגנים נפרדים, במטרה ליצור רצף חינוכי בשנתיים אלה עבור הילדים.
  חשוב להדגיש כי למרות השאיפה לממש עיקרון זה יתכנו שינויים באפיון גילאי הגנים וזאת על פי ביקוש הנרשמים באזור, וכן משיקולים מקצועיים נוספים העולים מן השטח.

 • בשנת הלימודים תשפ"ב עיריית רעננה בוחנת את האפשרות לפתוח גן ברוח השיטה המונטסורית.

  במידה והנכם מעוניינים להירשם לגן זה יש לבצע רישום באתר באופן הרגיל.

  מידע נוסף בחוברת הרישום.


 • השיבוץ לגן יופיע באתר העירוני במהלך חודש יוני.
  הודעה על כך תשלח באמצעות הודעה למייל ומסרון לטלפון הנייד  (על פי הפרטים שמסרתם ברישום).

 • השיבוצים לגן ישלחו במהלך חודש יוני.


 • ניתן לערער על השיבוץ באמצעות האתר העירוני מיד עם פרסום השיבוץ, מועד להגשת ערעור יופיע באתר העירוני. לא ניתן להגיש ערעור לאחר המועד שיקבע.

  התשובה לערעור תשלח באמצעות הודעה למייל ומסרון לנייד במהלך חודש אוגוסט.

 • השיבוץ לגן יופיע באתר העירוני באמצעות היישום צפייה בשיבוץ במהלך חודש יוני, הודעה על כך תישלח באמצעות הודעה למייל ומסרון לנייד.


 • משרד החינוך מאפשר רישום ילדים שאינם גמולים. חשוב להדגיש כי לילד גמול תהיה השתלבות קלה יותר בגן, חשוב ומומלץ לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים. ניתן להיעזר בעלון גמילה מחיתולים.  קישור לעלון הדרכה להורים.


 • הרישום שנה נוספת לגן חובה מתאפשר רק לאחר שיש ברשותכם מכתב מפסיכולוגית הגן ובו המלצה להישארות שנה נוספת בגן. את הרישום ניתן לבצע עד לתאריך 15.5.2021.

  במידה והנכם מתלבטים בנוגע להתאמת עליית ילדכם לכיתה א' עליכם לפנות לגננת ובהמלצתה להתחיל תהליך אבחון בשלות מול השפ"ח.

  יש למלא את בקשתכם לשיבוץ בגן בשאלון הגננת. בקשתכם תועבר אלינו למחלקת גני הילדים ע"י פסיכולוגית הגן ותישקל בשיבוץ כרישום שנעשה במועד, אנו מעשה מאמץ להיענות לבקשתכם.

  עד לתאריך 15.5.2021 ישמר לילדכם מקום במקביל בבי"ס ובגן.

  בסיום התהליך תקבלו מכתב מפסיכולוגית הגן ובו ההמלצה - השארות שנה נוספת בגן או עליה לכיתה א'

  את האישור יש להעביר למחלקת גני"י בדוא"ל ganim@raanana.muni.il

  עם קבלת אישור שבו המלצה להישארות ש"נ בגן יש למלא טפסי רישום לגן, (לא ניתן לבצע רישום אינטרנטי), את הטפסים ניתן להוריד מהאתר העירוני. טופס רישום לגן חובה, כתב התחייבות לתשלום שכ"ל. לנרשמים לגן יול"א יש לצרף כתב התחייבות לגן יול"א.

  לנרשמים לגן לאחר 15.5.2021 השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי.

 • כדי שתוכלו לבצע את הרישום עם בחירת גן מאזור מגורכם עליכם לעדכן את כתובתכם במדור רישום גני ילדים ורק לאחר שכתובתכם עודכנה במערכת עליכם לבצע את הרישום לגן.

  יש לשלוח באמצעות הדוא"ל ganim@raanana.muni.il
   1.  תעודות זהות של שני ההורים עם ספח עדכני. (יש לצרף ספח פתוח בו מופיעים הילדים, מצב משפחתי וכתובת).
   2. חוזה דירה ותשלום ארנונה עדכני.
  לאחר אישור במייל חוזר כי הכתובת עודכנה ניתן להירשם באתר האינטרנט על פי הכתובת החדשה.


 • לא.

  השיבוץ לגני הילדים יעשה בכפוף למאפייני הרישום (גיל, זרם - מ"מ/ממ"ד, מסלול - יול"א או עד השעה 14:00).

  כחלק משיקולי השיבוץ אתם רשאים לציין את העדפתכם בתהליך הרישום.

  ההחלטה על השיבוץ בגני הילדים תתבצע לאחר מיפוי כלל צורכי ילדי העיר, באופן שייתן מענה מיטבי לשיקולים והקריטריונים העולים מן השטח, ולא בהכרח באופן התואם את בקשות ההורים לשיבוץ ילדיהם.

 • אנו במחלקת גני הילדים עושים את מרב המאמצים לשבץ את ילדכם על פי העדפתכם. עם זאת לעתים השיבוץ יעשה לגן אחר משיקולים מקצועיים. יתכנו אף שינויים באפיון הגן והרכבו בעקבות הצרכים הנאספים לאחר הרישום. 

 • במידה וקיימת הוראת קבע משנה קודמת ניתן להירשם באתר.

  לנרשמים שזו השנה הראשונה בגנים עירוניים ומעוניינים לשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית יוכלו להירשם באמצעות הורדת טפסי רישום מהאתר העירוני.
 • ניתן לבצע רישום באמצעות היישום האינטרנטי גם כתושב חדש וזאת בתנאי שישלחו במקביל מסמכים נדרשים:

  1.טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם מגיעים (גם אם לא רשמתם את ילדכם לגן עירוני).

  2. ארנונה /חוזה דירה ברעננה הכולל שמות, כתובת, תאריך כניסה וחתימות.

  3. ת"ז שני הורים עם ספח עדכני ברעננה (יש לצרף ספח פתוח בו מופיעים הילדים, מצב משפחתי וכתובת ברעננה).

  4. הורים שאינם נשואים/ מתגוררים בכתובות שונות/ הורה אחד, יש לצרף טופס תצהיר הורים. קישור לטופס הצהרה והתחייבות הורים.

  יש להעביר את כל המסמכים מיד עם ביצוע הרישום האינטרנטי, הרישום תקף רק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים.

 • ניתן לבצע רישום באמצעות היישום האינטרנטי במידה ויש לילד ולהורה מספר ת.ז. ישראלי. וזאת בתנאי שישלחו במקביל מסמכים נדרשים:
  *(במידה ובשלב זה יש לכם דרכון זר בלבד ניתן לבצע את הרישום באופן ידני, ע"י הורדת טפסי רישום מהאתר).

  1. ארנונה /חוזה דירה ברעננה.

  2. הורים שאינם נשואים/ מתגוררים בכתובות שונות/ הורה אחד, יש לצרף טופס תצהיר הורים (יש להוריד את הטופס מהאתר העירוני).

  3. ת"ז שני הורים עם ספח עדכני ברעננה (יש לצרף ספח פתוח בו מופיעים הילדים ומצב משפחתי). או דרכונים הורים וילדים

  *4. לנרשמים שאין ברשותם ת.ז. ישראלי יש להוריד מהאתר העירוני טפסי רישום.

  • טופס רישום לגן, על פי גיל הילד
  • טופס חיוב חשבון שכר לימוד
  • לנרשמים לגן יול"א  (יום לימודים ארוך), כתב התחייבות לגן יול"א
  • נספח ב'

  לנרשמים באינטרנט, יש להעביר את כל המסמכים מיד עם ביצוע הרישום האינטרנטי, הרישום תקף רק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים.

 • במידה וילדכם רשום בשנה נוכחית בגן ח"מ: יש לבצע את הרישום באמצעות היישום האינטרנטי, בבחירת גן ייפתח אוטומטי: גן ח"מ, השיבוץ לגן ייעשה לאחר החלטת ועדת שיבוץ. (שפ"ח, מתי"א, מחלקת גנ"י)

  במידה וילדכם רשום בשנה נוכחית בגן עירוני רגיל: יש להעביר אבחון למנהלת הגן (גננת), ובאחריותה להגיש בקשה ולזמן ועדת אפיון וזכאות עבור ילדכם.

  לנרשמים חדשים: יש לבצע רישום לגן רגיל באמצעות היישום האינטרנטי ובמקביל להיות בקשר עם מחלקת חינוך מיוחד ולהעביר אליהם באמצעות המייל vaadot@raanana.muni.il אבחון תקף שבו המלצה לשיבוץ בגן ח"מ בהקדם. לשאלות נוספות ניתן לפנות ליונה גולדשמיד, ראש מדור גנים בלפון 09-8952800 או במייל yonag@raanana.muni.il או למחלקת חינוך מיוחד  בטלפון 09-7610213 או במייל talima@raanana.muni.il         

 • תשלום.PNG

 • בימים א'-ה' משעה 7:30-14:00, וביום ו' 7:30-12:45

  בגני היול"א: בימים א'-ה' משעה 7:10-16:30 (בכפוף לאישור משרד החינוך) וביום ו' 7:10-12:45. 

 • הרישום לגן תל"י מתבצע באמצעות היישום האינטרנטי, ראשית יש לבחור את מסלול הגן: רגיל (עד השעה 14:00) או גן יול"א (יום לימודים ארוך) ולבחור מגמה: גן ממלכתי, על פי בחירה זו תיפתח רשימת גנים רלוונטית הכוללת את גן תל"י. לא ניתן לבחור גן ספציפי, השיבוץ לגן יעשה ע"י הרשות.


 • ביטול רישום מתבצע ע"י הודעה בכתב בלבד!

  יש להוריד טופס ביטול רישום מהאתר ולצרף מסמכים נדרשים על פי המפורט בטופס.


 • במקרה של ביטול הרישום לאחר ה-1 ביולי תוחזר מחצית מתשלום המקדמה בלבד. במקרה של ביטול הרישום לאחר ה-27 באוגוסט לא יוחזר תשלום המקדמה. 

  הודעה על ביטול רישום לגן יול"א לאחר ה-1 בספטמבר, לא יוחזר תשלום שכ"ל יול"א לחודש זה.


 • הרישום לגנים ברעננה מתאפשר רק לאחר חתימה על חוזה דירה ברעננה ובתנאי שתאריך הכניסה לדירה קרוב למועד פתיחת שנת הלימודים, והכתובת מעודכנת בספח תעודת הזיהות.

 • לא ניתן לקצר יום לימודים בגני היול"א וזאת מתוך התפיסה החינוכית בעיר רעננה לשמור על הרצף החינוכי לאורך היום לכל ילדי הגן.


 • לשם בירור זכאות לקבלת סייעת רפואית יש להעביר באמצות המייל ganim@raanana.muni.il אישור רפואי עדכני (מהחצי שנה האחרונה) מרופא מומחה.

  הבקשה תועבר להחלטה של ועדה רפואית במשרד החינוך. • על מנת לאפשר לאנשי המקצוע במערכת לדאוג למענה המיטבי עבור ילדך יש להעביר דוחות עדכניים מהגורמים המטפלים, (מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, פסיכולוג, רופא התפתחותי) אל השירות הפסיכולוגי, במייל ליונה גולדשמיד, ראש מדור גנים בשפ"ח yonag@raanana.muni.il או בטל' 09-8952800

 • במידה ונדרשות התאמות לנגישות ילד או הורה אנא ידעו את רכז הנגישות העירוני, אופיר חזן, בדוא"ל: accessibilty@raanana.muni.il  טלפון: 09-7613547 ואת מחלקת גני הילדים בדוא"ל: ganim@raanana.muni.il

 • על פי הנחיית משרד החינוך לא מתקיימים ביקורים בגני הילדים. אנו במחלקת גני הילדים מקיימים מפגש היכרות והסברה אשר מציג את המודל העירוני של גני הילדים. 
  אנו במחלקת גני ילדים מקיימים מפגש היכרות והסברה לילדי שנה ראשונה בגנים, אשר מציג את המודל העירוני של גני הילדים. 

  פרטים אודות המפגש יתעדכנו באתר העירוני בדף רישום גני ילדים.

 • תהליך השיבוץ מתחיל לאחר ביצוע ההרשמה על ידי כלל ההורים, במערכת הרישום המקוונת ובחירת העדפותיהם. הנתונים מועברים למחלקת גני ילדים ובהמשך מבוצעים מיון ושיבוץ ראשוני.

  השלב הבא הוא שלב עיבוד הנתונים. שלב זה כרוך במלאכת מחשבת מעמיקה ויסודית בה דנים על כל בקשה ובקשה, ובסיומה משובץ הילד לגן המתאים עבורו.

  תהליך השיבוץ הינו תהליך מבוקר: מנתונים העולים במערכת נמצא כי 90% מכלל הבקשות, נענות בחיוב ובהתאמה מוחלטת לבחירתם בעת הרישום.
 • תהליך השיבוץ ברעננה מורכב ומוקפד במיוחד, ועל כן מצריך זמן והיערכות רבה.

  רעננה היא בין הערים הבודדות בישראל המאפשרות כיום רישום עם העדפת גן ספציפי המאפשרת רישום מראש לגן יול"א ובה הרישום ליום לימודים ארוך (גן יול"א) נעשה מראש, ולא בשיבוץ נפרד לצהרונים, כמקובל בערים אחרות בשלב מאוחר יותר של תהליך הרישום.

 • עיריית רעננה פועלת עפ"י קריטריונים סדורים שפורסמו מראש בחוברת הרישום לגני הילדים, ובהם:
  גיל הילד- על מנת לאפשר קיום תהליכים חינוכיים מותאמי גיל, קיימת העדפה לשלב בגן ילדים בטווח גילאים קרוב ככל הניתן.

  קירבה לאזור המגורים- על מנת לאפשר רצף חברתי גם בשעות אחר הצהריים, ולקראת המעבר העתידי לבית הספר עם ילדי האזור, קיימת העדפה לשלב את הילדים בגנים בקרבת אזור מגוריהם.

  העדפות ההורים – גן קצר או גן יול"א (יום לימודים ארוך), זרם חינוכי (ממלכתי,ממלכתי-דתי,חב"ד) שילוב אחים בגנים סמוכים על מנת להקל על ההורים וכדומה.

  נושאים נוספים בהם מתחשבים:
  במהלך תקופת הרישום (עד ה- 30.5.21),  מתווספים לתהליך השיבוץ נתונים חדשים, שביכולתם להשפיע על השיבוץ עצמו, כמו גם על הרכב הגנים ומאפייניהם:

  • תוצאות וועדות שילוב המקנות סיוע לילדים בגן ו/או ועדות השמה לחינוך המיוחד.
  • ילדים שהוחלט להשאירם שנה נוספת בגן.
  • ילדים העוברים ממסגרת החינוך המיוחד לחינוך הרגיל.
  • ילדים עם אלרגיות שונות.
  • פתיחת גנים חדשים.
  • שינוי ייעוד גיל הגן.
 • מחלקת גני ילדים משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לשבץ את הנרשמים באחת משתי העדפות שצויינו.

   יחד עם זאת, מערך השיקולים הינו רחב מאוד ואין ביכולתינו להתחייב על כך.

 • במהלך חודש יוני יתפרסמו תוצאות השיבוצים באתר העירייה. מסרון תזכורת יישלח באופן מסודר למספר הטלפון הנייד שנמסר בעת הרישום.

 • במקרים בהם תוצאות השיבוץ לא עולות בקנה אחד עם בקשות ההורים, קיימת אפשרות להגיש בקשת ערעור באמצעות טופס מקוון באתר העירוני. 

  את הערעור יש להגיש  עד 10 ימים מיום קבלת השיבוץ. לאחר מכן  לא תינתן האפשרות לערער על התוצאות.

 • תשובות לערעורים שהוגשו יפורסמו באתר העירייה בסוף חודש יולי, תוצאות הערעור הן סופיות.

  תוצאות הערעור ישלחו בהודעת סמס ובמייל.

 • בקשות ביטול שיתקבלו עד ה- 30.6.21 לא יחויבו בכל תשלום, והמקדמה תוחזר במלואה.

  בקשות ביטול שיתקבלו עד ה – 27.8.21 יזכו את הנרשמים  בהחזר מחצית מהמקדמה ששולמה.

  בקשות ביטול שיתקבלו לאחר ה - 28.8.21 לא יזכו בהחזר המקדמה ובתשלום חודש ספטמבר.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​