הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רשימת גנים עם האפיון הגילאי

רשימת גנים עם האפיון הגילאי לשנה"ל תשע"ט 

יתכנו שינויים בהרכב הגילאי בהתאם למאפייני הרישום

גנים ממלכתיים יום לימודים ארוך (יול"א)

שם גן
שנתון הגן לשנה"ל תשע"טכתובת
אגוז יול"אחובהגאולה 14
אדמונית-יולאטרום חובההחרמון 1
איריס יול"אטרום טרום חובהנחשון 9
אלונים יול"אטרום חובה + חובהההגנה 30
אנקור יול"אחובההסייפן 10
גיטרה יול"אטרום טרום חובהמשה וילנסקי 64
גפן יול"אחובהקלאוזנר 23
דוכיפת-יול"אטרום חובה + חובהרבוצקי 79
דרור יול"אטרום טרום חובהויצמן 232
האלה-יול"אטרום חובההסייפן 12
הפרחים יול"אטרום חובה + חובהבית שמאי 8
השושנים יול"אטרום חובה + חובההר סיני 12
השלום יול"אטרום טרום חובההשלום 30
ויולה יול"אטרום חובה + חובהמשה וילנסקי 64
זמיר יול"אטרום טרום חובהיקינטון 6
חוחית יול"אטרום טרום חובהיקינטון 6
חרצית יול"אטרום טרום חובהמאפו 20
יסמין יול"אטרום חובה + חובהשמריהו לוין 13
יערה יול"אטרום חובה + חובהגוטמן 4
לוטן יול"אטרום חובהברנדס 58
לילך יול"אטרום טרום חובה + טרום חובההתחיה 41
מורן יול"אטרום טרום חובהקזן 20
מרגנית יול"אטרום חובה + חובהלוי אשכול 18
נבל יול"אטרום חובה + חובהמשה וילנסקי 64
נורית יול"אטרום חובה + חובהקזן 20
ניצן יול"אטרום טרום חובהההגנה 28
נרקיס יול"אטרום חובה + חובהאלי כהן 9
סביון יול"אטרום חובה + חובהמגדל 60
סיגלית יול"אטרום חובה + חובהההגנה 28
סנונית יול"אטרום טרום חובהצביה לובטקין 1
עגור יול"אטרום חובה + חובהויצמן 232
עירית יול"אחובהצביה לובטקין 1
עפרוני יול"אטרום חובה + חובהאוסטרובסקי 15
פעמונית יול"אטרום חובה + חובהקרן היסוד 17
פרג יול"אטרום חובהחשמונאים 40
צ'לו  יול"אטרום חובה + חובהמשה וילנסקי 64
צופית יול"אחובההפעמונים 32
צפורן-יול"אטרום חובה + חובהבילו 30
רותם יול"אטרום חובה + חובההחרמון 1
רקפת יול"אחובהמכבי 64
שחף יול"אטרום חובה + חובהס. הדס 6
שיטה יול"אטרום חובהדורי 17
שיקמים יול"אחובהדורי 17
שלדג יול"אטרום חובההפעמונים 32
שקד יול"אטרום חובההגליל 63
תות יול"אטרום טרום חובההרצל 86

גני תל"י-יול"א/ עד השעה 14:00

שם גןשנתון הגן לשנה"ל תשע"טכתובת
חצב-תל"יחלוקה לגילאים ויול"א יעודכן עם שליחת השיבווץהגדוד העברי 6
חרוב-תל"יחלוקה לגילאים ויול"א יעודכן עם שליחת השיבווץהגדוד העברי 6
לוטוס-תל"יחלוקה לגילאים ויול"א יעודכן עם שליחת השיבווץהשרון 13
תלתן תל"יחלוקה לגילאים ויול"א יעודכן עם שליחת השיבווץהשרון 13

גנים ממלכתיים עד השעה 14:00

שם גןשנתון הגן לשנה"ל תשע"טכתובת
אשלטרום טרום חובההר סיני 12
דגניותטרום חובה + חובההמעלות 13
דקליםטרום חובה + חובהאליעזר יפה 41
הצבריםטרום חובה + חובההשלום 31
הרדוףטרום טרום חובהגוטמן 4
יקינטוןטרום חובה + חובהקרן היסוד 17
סייפןטרום חובה + חובהסייפן 12

גנים ממלכתיים דתיים יום לימודים ארוך (יול"א)

שם גןשנתון הגן לשנה"ל תשע"טכתובת
אילנות-יולאטרום טרום חובהאנילביץ' 29
אלומות יול"אטרום חובה + חובהאנילביץ' 29
ארז יול"אטרום חובה + חובהההגנה 30
אתרוג יולאטרום חובה + חובהברנר 11
דובדבן יול"א טרום חובה + חובהלסקוב 8
הדס יול"אטרום טרום חובה + טרום חובההרצל 1
חיננית יול"אטרום חובה + חובההר סיני 12
חמניה יול"אטרום טרום חובהחנקין 31
חצוצרה יול"א- גן חדש , יפתח לפי ביקוש ברישוםטרום חובה + חובהיעקב אורלנד 7
כחל יול"אטרום טרום חובהסמטת הדס 6
סיתונית יולאטרום חובה + חובהשברץ 12
ערבה יול"אחובהאלי כהן 9
פשוש יול"אטרום טרום חובהקזן 18
קלרינט יול"אטרום טרום חובהיעקב אורלנד 7
רימון יול"אטרום טרום חובה + טרום חובההגליל 63
שוהם יול"אטרום חובה + חובהמשה דיין 61
שעורה יולאטרום חובהאברבנאל 3
תפוז יול"אטרום טרום חובה + טרום חובההר סיני 12
תפוח-יול"אחובהאברבנאל 3
שיזף יול"א תורני- יפתח בתנאי לביקוש נרשמיםטרום חובה + חובהפינס 5

גנים ממלכתיים דתיים עד השעה 14:00

שם גןשנתון הגן לשנה"ל תשע"טכתובת
אנפהטרום חובהסמטת הדס 6
אמנון ותמרטרום חובה + חובהבית הלל 6
ברושטרום חובה + חובהשברץ 12
דפנהטרום טרום חובהחפץ חיים 10
חבצלתטרום חובה + חובהמשה דיין 61
חיטהטרום חובה + חובהדוד אלעזר 17
סחלבטרום טרום חובהרבוצקי 79
תמרטרום חובה + חובהחפץ חיים 10
אורנים - חב"דחובההמייסדים 31
שבולת - חב"דטרום חובה + חובהדוד אלעזר 17
תאנה חב"דטרום טרום חובה + טרום חובההמייסדים 31חזור ללמעלה
רשימת גנים עם האפיון הגילאי