הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חוק השוויון לאנשים בעלי מוגבלויות חוקק בשנת 1998 ומתייחס לעקרונות השוויון בחברה הישראלית. בין השנים 2005 -2011 אושרו תקנות נגישות בנושא הנגשת מבנים (חדשים וקיימים) ובשנת 2013 אושרו תקנות נגישות השירות. עיריית רעננה רואה בנושא הנגישות נושא בעל חשיבות עליונה ושמה לה למטרה לקדם אותו, מתוך אידיאולוגיה חברתית ואנושית ברורה כרשות מקומית אשר פועלת לקדם את נושא הנגישות במוסדות  ציבוריים כולל מבני חינוך, במאגרי המידע שלה וברחבי העיר.

צור קשר

אופיר חזן

בקשת ההורים להנגשה - טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע"ח 2018 (התוספת הראשונה תקנה 4 (א)​


אני מצרף בזה מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על אופי המגבלות של מי שמתבקשת בשבילו ההנגשה, הנוגעות לתפקודו במוסד החינוך
​​


סטטוס נגישות מוסדות חינוך. מעודכן לתאריך 24.05.21​​שם המקוםכתובתטלפוןגישה נגישה למוסדדואלמעליתשירותי נכים
ביה"ס אגםיאיר שטרן 2, רעננה09-7602910ישagam@raanana.muni.ilלא רלוונטייש
ביה"ס אריאלששת הימים 25, רעננה09-7424715ישariel1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס ביל"ובילו 15, רעננה09-7710743ישbilu1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס ברטובאליעזר יפה 14, רעננה 09-7429008ישbartov1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס דקלשברץ 24, רעננה09-7444664ישdekel1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס הדרהגדוד העברי 9, רעננה09-7712833ישhadar1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס היובלקרן היסוד 20, רעננה09-7446324ישhayovel1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס זיוקלאוזנר 17, רעננה09-7429559ישziv@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס יבנהחפץ חיים 3, רעננה09-7713332ישyavne1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס יחדיוהתקוה 12, קרית שרת, רעננה09-7715525 ישyachdav1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס לי-אורסשה ארגוב 1509-9696541li-orschool@raanana.muni.il
ביה"ס מגדאחוזה 103, רעננה09-7425553ישmeged1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס מרחבהפלמ"ח 4, רעננה09-7412465ישmazkirut@merchav-school.co.ilלא רלוונטייש
ביה"ס נווה זמרסשה ארגוב 13 09-7900740Neve.zemer@raanana.muni.il
ביה"ס פעמוניםפעמונים 18, רעננה09-7744570ישpaamonim@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס שקדמשה סנה 21, רעננה09-7740695ישshaked1@raanana.muni.ilישיש
ביה"ס תל"יהפרחים 21, רעננה09-7737522ישtali@raanana.muni.ilישיש
בית התלמיד נוה זמרנווה זמרישronits@raanana.muni.ilישיש
בית ספר לכדורסל בנות
חטיבת ביניים אלוןהחייל 46, רעננה09-7718150ישalon1@raanana.muni.ilישיש
חטיבת ביניים השרוןדובנוב 13, רעננה09-7740432ישhasharon1@raanana.muni.ilישיש
חטיבת ביניים יונתןרש"י 19, רעננה09-7420010ישyonatan1@raanana.muni.ilישיש
חטיבת ביניים רימוןמשה דיין 5, רעננה09-7717111ישrimon1@raanana.muni.ilישיש
חצוצרהיעקב אורלנד 709-8905985ישלא רלוונטייש
חרמוןמורדי הגיטאות 2809-9784680ישלא רלוונטייש
מועדונית אגמיתקרן היסוד 1709-9548637ישלא רלוונטייש
מועדונית נופרמניה שוחט 809-8339523ישיש
מיוחדים רעננה
מירוןמורדי הגיטאות 2809-7628772ישלא רלוונטייש
מנדולינהעלי מוהר 509-7739424
מפוחיתמשה וילנסקי 1509-9696213ישלא רלוונטייש
מצילתייםמשה וילנסקי 1509-9776749ישלא רלוונטייש
מרווהמניה שוחט 809-8987041ישלא רלוונטייש
נווה זמרסשה ארגוב 12097900740ישישיש
ספורטק שלונסקישלונסקי 4
ענבלמשה וילנסקי 4809-9639679ישלא רלוונטייש
פיקולועלי מוהר 5 09-7406154
פסנתרמשה וילנסקי 1509-7670647ישלא רלוונטייש
פעמוןמשה וילנסקי 4809-9782407ישלא רלוונטייש
צלילמשה וילנסקי 4809-7795446ישלא רלוונטייש
תבוראוסטרובסקי 15097411702ישלא רלוונטייש
תיכון אביבהפרחים 1, רעננה09-7748220ישaviv1@raanana.muni.ilישיש
תיכון אוסטרובסקיאוסטרובסקי 26, רעננה 09-7717561ישostrovski@raanana.muni.ilישיש
תיכון אמי"ת רנניםהפלמ"ח 4, רעננה09-7485742ישrenanim@amit.org.ilאיןיש
תיכון מור מטרו ווסטהפלמ"ח 2, רעננה09-7460737ישmor1@raanana.muni.ilישיש