הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מניו יורק עד רעננה

מקומות ואתרים

 • אתרים מראשית ההתיישבות
 • הקמת בית העם

דמויות ואישים

 • משה מגד
 • בנימין וולפוביץ
 • יהודה ליב קזן 
 • יעקב גרשון שברץ 
 • יצחק שקולניק 
 • ישעיהו ירחע 
 • חיים לזר 
 • ברוך אוסטרובסקי 
 • זאב (וולוול) בודניק 

הגנת הישוב 

 • תנועות לח"י והגנה ביישוב 
 • המנדט הבריטי 
 • מגדל האיתות 

ענפי המשק

 • חקלאות - עלייתה ושקיעתה 
 • ענף הפרדסים 
חזור ללמעלה
מניו יורק עד רעננה