הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

יום הניקיון הלאומי

בשנת 2008 חוקקה הכנסת את חוק "יום הניקיון הלאומי". מטרת "יום הניקיון" להעלות את המודעות לאתגר של ניקיון ברשות הרבים ולחשיבות השמירה על השטחים הפתוחים.  
בשנת הלימודים הנוכחית יתקיים  "יום הניקיון הלאומי" ביום ג', כ"ג באדר ב' התשע"א, 29.3.2011, במסגרת שבוע הטבע והסביבה שאותו מציינים באירועים ארציים  משרד החינוך,  המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, רשות המים וגופים נוספים.  ב"יום הניקיון הלאומי" מתגייסים תלמידים, חיילים, חניכי תנועות נוער ואזרחים אכפתיים לנקות את השטחים הפתוחים.
לקראת יום זה יש לתכנן פעילויות שיתקיימו בבתי הספר ובגנים בהיקף של שלוש שעות לפחות. מטרת הפעילויות: קידום המודעות בנושא הניקיון והשתתפות פעילה בשמירה על השטחים הפתוחים ובטיפוח הניקיון ברשות הרבים. חשוב שיום זה יהיה שיאה של תכנית הפעילות הכוללת של בית הספר וישתלב בחינוך לקיימות ובחינוך הסביבתי כחלק מנושאי לימוד מרכזיים נוספים כגון הטיפול בפסולת, שמירה על  שטחים פתוחים, פיתוח בר קיימא, צריכה מקיימת ומתחשבת בסביבה, מגוון ביולוגי ועוד.
לקראת "יום הניקיון" יפורסמו המלצות לתכנון מערכי שיעור והפניה לפעילויות שיתאימו לשכבות הגיל השונות, ביניהן ערכה שהמשרד להגנת הסביבה יעמיד לרשות מוסדות החינוך  ובה  כרזות וחוברות הדרכה הכוללות מידע ומערכי שיעור בנושאי קיימות. 
 
מתוך:חוזר מנכ"ל תשעא/1, ב"כ באלול תש"ע, 1 בספטמבר 2010

חוברת פעילות ליום הניקיון

מגוון המינים-מצגת

רקע והצעות לפעילות

"הבה נאמר כי מן היום, שבו הדליק האדם לראשונה מדורה, החלה הציביליזציה והתחלנו לשלם את מחירה; אבל גם הלכלוך, האשפה פסולת- הלא גם הם עומדים עלינו לכלות הכל!   אז קחו לכם מטאטא, קחו לכם מטאטא גדול..." (חיים חפר)

קישור לחוברת למורה

קישורים מומלצים

חזור ללמעלה
יום הניקיון הלאומי