הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מוגנות ובטיחות

רעננה קהילה מכילה וסובלנית למגוון אוכלוסיותיה, תומכת ומטפחת תחושת שייכות גבוהה ודואגת לביטחונם, אושרם וצרכיהם של כלל הילדים בעיר.

הנוהל העירוני למניעת אלימות פיסית בבתי הספר היסודיים ברעננה גובש בשיתוף מפקחי משרד החינוך, אגף החינוך, המחלקה לחינוך יסודי, מנהלי בתי הספר והיועצות.

(הנחייה: הגב` רויטל אייזנברג יועצת בכירה והגב` אריאלה שקד מנחה מטעם השירות הפסיכולוגי).

מצגות להורדה:

אקלים חינוכי מיטבי

  • חוזרי מנכ"ל (בחיפוש יש להקליק על אורחות חיים, תרבות ואקלים במוסדות חינוך)

קישורים למרחבים

חזור ללמעלה
מוגנות ובטיחות