הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חינוך פיננסי

חינוך פיננסי לתלמידי היסודי   

למה לעסוק בנושא?    

חינוך במאה ה-21 מבקש לפתח חשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס להתנהלותנו בעולם, החברתית כמו גם הכלכלית.

חינוך פיננסי חשוב לכל צרכן, ילדים הינם צרכנים משמעותיים שכוחם הצרכני עולה וגדל, הם שותפים ומשפיעים על תרבות הצריכה המשפחתית.

הקניית מיומנויות פיננסיות לילדים נועדה לסייע להם, לספק להם את הכלים להתנהגות כלכלית אחראית כילדים צרכנים, כילדים הלומדים להבין את האופן בו מתנהל העולם וכמובן כמבוגרים בעתיד.

מה הנושאים בהם עוסק חינוך פיננסי לילדים?

צרכנות נבונה: הבחנה בין רוצה וצריך, מודעות למסרים שיווקיים, דחיית סיפוקים.

ניהול תקציב: חיסכון, תכנון, הכנסות והוצאות.

מושגי ייסוד: כסף, בנק, אמצעי תשלום, דרכי חיסכון, משכורת.

חינוך פיננסי ולמידה אותנטית

למידה אותנטית הינה למידה מתוך משמעות ומודעות המתייחסת לשלושת הצירים: למידה על ידע עולם, למידה על עצמי, למידה על יחסים.

באופן זה נבקש שחינוך פיננסי ילד את התלמידים מושגי ייסוד כמו גם מיומנויות חשובות בתחום החינוך הפיננסי, ולצד זה ילמדו התלמידים על עצמם: התנהלותם אל מול כסף ומוצרים, העדפותיהם הצרכניות, חידוד יכולות החשיבה הביקורתית ביחס למוצרים ןכו', וכמובן נעסוק ביחסים שאני מנהל עם כסף וסביבה.  

חינוך פיננסי וייחודיות בית ספרית

מורים מגבשים את הלמה/מה/איך שלהם בכל הנוגע לחינוך פיננסי בבית הספר בו מלמדים בהתאם לחזון ולייחודיות הבית ספרית.

איך עושים חינוך פיננסי?

לרשותכם:
 11 הצעות שונות לפעילויות בנושא חינוך פיננסי:

 קישורים לשלושה סרטונים מומלצים:

פעילות לתלמידים:

לפני שקונים שמים לב לפרטים
  1. צפו בסרטונים השני והשלישי באתר המועצה הישראלית לצרכנות.
  2. כתבו כללים לצרכן (כפי שעולים מהסרטונים).
  3. חשבו על דרכים להעברת המסר/הכללים לילדים.
  4. בחרו באחד הכללים והכינו סיסמה קליטה, רשמו בצורה בולטת על גבי בריסטון. (הבריסטול ייתלה בבית הספר).חזור ללמעלה
חינוך פיננסי