הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

תומכי הוראה (סייעות וסייעים)

בשנת 2002 נעשה תיקון לחוק החינוך המיוחד, ונוסף לו פרק על השילוב בחינוך הרגיל. תיקון זה מכונה חוק השילוב. חוק השילוב חוזר ותומך בגישה, המעדיפה שילוב על פני השמה בחינוך המיוחד.

מדיניות משרד החינוך היא לעודד פיתוח תכניות ליצירת כלים ושיטות הוראה מתקדמות לקידום השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת רגילה. תלמידים אלו  המשולבים בכיתה הרגילה מקבלים תמיכה הניתנת להם ע"י הצוות החינוכי של בית הספר או של גן הילדים. 

זכות זו, ללמוד במסגרת נורמטיבית, היא חלק מזכותו של אדם עם מוגבלות לחיות בקהילה ולהשתתף בפעילות הנערכת בה באופן פעיל ושוויוני. הדבר עולה בקנה אחד עם תפיסות חינוכיות, המעלות על נס את החשיבות, שבהקניית התנהגות נורמטיבית לילדים עם מוגבלות, בד בבד עם יצירת חברה סובלנית יותר. ( חוק החינוך המיוחד תשמ"ח -1988)

חוק השילוב מאפשר כמעט לכל ילד, שהוריו חפצים בזה, להשתלב במערכת הלימוד הרגילה, באזור הרישום שלו, עם תלמידים בני גילו, בתכנית לימודים שהותאמה לו ומשמעותית עבורו. 

לצורך יישומו של החוק  מקצה משרד החינוך סייעים/ות לבתי הספר והם/הן אשר מסייעים/ות ומאפשרים/ לתלמידים בני שילוב להמשיך בלימודיהם ולמנוע את הצורך להפנותם למסגרות החינוך המיוחד.

השתלמות קיץ 2019

הקשר בין חרדות לבין הגנות - מירב ויזר מצגת להורדה

משוב השתלמות קיץ 2019


השתלמות קיץ 2017 - מצגות בנושאים השונים

קישורים לפעילויות המתוקשבות

ענן מילים

 הרכבת פאזלים


ה
בעת דעה

תמונות מדברות


חזור ללמעלה
תומכי הוראה (סייעות וסייעים)