הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ידוע לי כי:

 1. בעת פנייתי לטיפול פסיכולוגי מרחוק זה, הנני נותן את הסכמתי המתמשכת כנדרש בחוק לטיפול. 
 2. השירות המוצע כטיפול פסיכולוגי מרחוק כולל שיחות בטלפון או בווידאו (דרך תוכנות ייעודיות)למשך 50 דקות.
 3. ידוע לנו, כי ייערך תיעוד לפי חוק, במאגר נתונים ממוחשב חסוי.
 4. ידוע לנו, כי העברת מידע אודות ההתערבות לגורם אחר מותנית בהסכמתנו החתומה.
 5. המטפלים בשירות יעשו ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית.
 6. קיימות מגבלות בשמירה על פרטיות וחיסיון רפואי, ואף יתכנו אירועי כשל תקשורתי וניתוק פתאומי ביני לבין השירות. הנהלת השירות עושה ככל יכולתה לאבטח את המידע הנמסר על ידי. באחריותי הבלעדית, לדאוג לשמירת פרטיותי ביחד למידע האישי, המופיע על הצג הדיגיטלי האישי ממנו מבוצעת שיחת השירות (לדוגמא: מסך המחשב, טלפון וכד'), העלול להיות חשוף לאנשים בסביבתי. 
 7. פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. ספק השירות יבטיח ככל יכולתו את פרטיות המידע השמור אצלו, אולם אין אפשרות להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה אני משתמש ואת המידע השמור בנקודת הקצה אצלי. לפיכך, מומלץ בתום כל שימוש, להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, לרבות שם משתמש וסיסמה ו/או כל נתון אחר, מנקודת הקצה בה השתמשתי, כדי לצמצם את האפשרויות לגישה למידע אודותיי ו/או לשירות, למי שאינו מורשה לכך על ידי. אבטחת המידע השמור בנקודת הקצה שלי הינה באחריותי הבלעדית ואין לספק השירות כל יכולת לאבטח מידע זה. 

הנני מאשר/ת את הכתוב לעיל

​ידוע לי כי:

 1. בעת פנייתי לטיפול פסיכולוגי מרחוק זה, הנני נותן את הסכמתי המתמשכת כנדרש בחוק לטיפול. 

 2. השירות המוצע כטיפול פסיכולוגי מרחוק כולל שיחות בטלפון או בווידאו (דרך תוכנות ייעודיות)למשך 50 דקות.

 3. ייערך תיעוד לפי חוק, במאגר נתונים ממוחשב חסוי.

 4. העברת מידע אודות ההתערבות לגורם אחר מותנית בהסכמתנו
  החתומה.

 5. המטפלים בשירות יעשו ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית. 

 6. קיימות מגבלות בשמירה על פרטיות וחיסיון רפואי, ואף יתכנו אירועי כשל תקשורתי וניתוק פתאומי ביני לבין השירות. הנהלת השירות עושה ככל יכולתה לאבטח את המידע הנמסר על ידי. באחריותי הבלעדית, לדאוג לשמירת פרטיותי ביחד למידע האישי, המופיע על הצג הדיגיטלי האישי ממנו מבוצעת שיחת השירות (לדוגמא: מסך המחשב, טלפון וכד'), העלול להיות חשוף לאנשים בסביבתי. 

 7. פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. ספק השירות יבטיח ככל יכולתו את פרטיות המידע השמור אצלו, אולם אין אפשרות להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה אני משתמש ואת המידע השמור בנקודת הקצה אצלי. לפיכך, מומלץ בתום כל שימוש, להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, לרבות שם משתמש וסיסמה ו/או כל נתון אחר, מנקודת הקצה בה השתמשתי, כדי לצמצם את האפשרויות לגישה למידע אודותיי ו/או לשירות, למי שאינו מורשה לכך על ידי. אבטחת המידע השמור בנקודת הקצה שלי הינה באחריותי הבלעדית ואין לספק השירות כל יכולת לאבטח מידע זה. 

הנני מאשר/ת את הכתוב לעיל:
נא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וינא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וי


שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי רעננה
י.ל. פרץ 31 רעננה • המוקד העירוני 107 • טל. 09-8952800 • פקס.09-8952850 
• shapachm@raanana.muni.il •  קבוצת הפייסבוק: השירות הפסיכולוגי רעננה​​