הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הרשאה למסירת מידע פסיכולוגי מהשפ"ח לגורם חוץ ומגורם חוץ לשפ"ח


אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה (או, אפוטרופוסים בהעדר הורים): 
יש להקליד מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת

יש לכתוב את התאריך בתבנית (dd/mm/yyyy)


להעביר בינהם מידע הנחוץ לקביעת דרכי הטיפול בבננו/ בתנו הנ"ל. לשם כך, הרינו משחררים את השפ"ח מחובת השמירה על סודיות המחויבת עפ"י החוק.


* במידה וההורים גרושים/פרודים נדרשת חתימת שני ההורים – אפשר למלא ולחתום על שני טפסים נפרדים.

נא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וי
נא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וי

שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי רעננה
י.ל. פרץ 31 רעננה • המוקד העירוני 107 • טל. 09-8952800 • פקס.09-8952850 
• shapachm@raanana.muni.il •  קבוצת הפייסבוק: השירות הפסיכולוגי רעננה