הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה (או, אפוטרופוסים בהעדר הורים):
מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת

יש להקליד את התאריך בתבנית (dd/mm/yyyy)לשם כך, אנו נשלח מייל לכתובת השפ"ח shapachm@raanana.muni.il בבקשה מכתובת המייל המופיעה לעיל לקבל את המידע המתואר וזאת על מנת למנוע טעויות בשליחת הדוא"ל.

* במידה וההורים גרושים/פרודים נדרשת חתימת שני ההורים – אפשר למלא ולחתום על שני טפסים נפרדים.יש להקליד מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת
יש להקליד מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת


שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי רעננה
י.ל. פרץ 31 רעננה • המוקד העירוני 107 • טל. 09-8952800 • פקס.09-8952850 
• shapachm@raanana.muni.il •  קבוצת הפייסבוק: השירות הפסיכולוגי רעננה