הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה (או, אפוטרופוסים בהעדר הורים):
מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת

יש להקליד את התאריך בתבנית (dd/mm/yyyy)לשם כך, אנו נשלח מייל לכתובת השפ"ח shapachm@raanana.muni.il בבקשה מכתובת המייל המופיעה לעיל לקבל את המידע המתואר וזאת על מנת למנוע טעויות בשליחת הדוא"ל.

* במידה וההורים גרושים/פרודים נדרשת חתימת שני ההורים – אפשר למלא ולחתום על שני טפסים נפרדים.יש להקליד מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת


נא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וי


יש להקליד מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת


נא לחתום חתימה מלאה על המסך ולא רק סימון וי
שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי רעננה
י.ל. פרץ 31 רעננה • המוקד העירוני 107 • טל. 09-8952800 • פקס.09-8952850 
• shapachm@raanana.muni.il •  קבוצת הפייסבוק: השירות הפסיכולוגי רעננה